Suoraan sisältöön

Valinnanvapaus voi lisätä kuntoutuksen vaikuttavuutta

Valinnanvapauslainsäädäntö voi lisätä kuntoutuksen vaikuttavuutta sekä parantaa kuntoutujan asemaa palvelujärjestelmässä. Valinnanvapautta koskevassa lakiluonnoksessa esitetään, että palvelutuottajia palkitaan vaikuttavuudesta.

Vaikuttavuusmittareina voisivat työelämäkuntoutuksessa olla esimerkiksi asiakkaan pääsy työhön ja työssä jatkaminen kuntoutuksen jälkeen.

Vaikuttavuuden kannalta keskeistä on, kyetäänkö palvelut integroimaan asiakkaalle tehokkaasti. Sosiaali- ja terveyskeskuksille tulee lakiluonnoksen mukaan kokonaisvastuu asiakkaan palveluista. Lakiluonnoksen mukaan asiakkaat saavat myös palvelusuunnitelman.

Paljon palveluita käyttävillä kuntoutustarpeet liittyvät usein sekä toimintakykyyn että työkykyyn. Esimerkiksi mielenterveysongelmat, terveyden ongelmat ja työttömyys liittyvät usein yhteen. Palveluiden tehokkaalla integraatiolla saavutetaan parhaimmat tulokset ja vaikuttavuus. Tähän tarvitaan asiakasohjausta, jossa kuntoutuksen tavoitteet on muotoiltu yhdessä kuntoutujan ja ammattilaisen kesken. Integraatiota ei voi jättää yksittäisten palvelutuottajien aktiivisuuden varaan.

Palveluiden tehokkaalla integraatiolla saavutetaan parhaimmat tulokset ja vaikuttavuus.

Maksuseteli ja asiakasseteli voivat parantaa kuntoutujan asemaa ja vahvistaa kuntoutujien itsemääräämisoikeutta. Avoin tieto palveluiden tuloksista ja vaikuttavuudesta antaa asiakkaille mahdollisuuden valita ne palveluiden tuottajat, joiden toiminnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus ovat parhaita.

Valinnanvapautta koskevassa lainsäädäntöluonnoksessa esitetään myös, että palvelutuotantoyksiköt eivät enää jatkossa olisi sidottuja tiettyyn fyysiseen sijaintiin. Digitalisaatiota halutaan hyödyntää nykyistä paljon aktiivisemmin, mikä tukee kuntoutuksen irrottamista rakenteista.

Kelan rooli kuntoutuksessa on tärkeää turvata, vaikka maakunta jatkossa onkin sote-palveluiden järjestäjä. Kelalla on pitkä kokemus kuntoutuspalveluiden tuotteistamisesta ja kehittämisestä sekä markkinavuoropuhelusta. Kela on tukenut kuntoutusmuotojen uudistumista ja kuntoutuksen innovaatiotoimintaa, mitä tarvitaan jatkossakin. Kuntoutusalan palvelutuottajien omat resurssit eivät tässä yksin riitä.

Lisätiedot

Kuitunen Soile

Toimitusjohtaja

044 781 3117 | kuntoutussaatio@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 16.04.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons