Suoraan sisältöön

Kuntoutus 3/2016 pureutuu työelämään pääsyn ja siellä pärjäämisen haasteisiin

kuntoutus_3_2016_kansi”Tutkimusten perusteella työuupumus on tavallista. Työsuoriutumiselle asetetut odotukset voivat vähitellen muodostua haastaviksi, jopa omassa työtehtävässään pitkään menestyksekkäästi toimineille henkilöille. Miten tässä tilanteessa pärjää henkilö, jonka työkyky on syystä tai toisesta rajoittunut tai jonka sairaus tai vamma estää jatkamasta aiemmassa työtehtävässä?” Kuntoutus-lehden päätoimittaja Erja Poutiainen kysyy pääkirjoituksessa.

Kuntoutus 3/2016 -numerossa pureudutaan työttömyysteemaan. Kaisa Räty valottaa väitöstyönsä tuloksiin perustuvassa katsauksessa ammatillisen aikuiskoulutuksen mahdollisuuksia ja haasteita. Osa opiskelijoista on työelämässä mukana olevia, täydennyskoulutusta hakevia ammattilaisia, kun taas kasvava osa koulutettavista on ilman ammatillista koulutusta olevia pitkäaikaistyöttömiä tai muuten haastavassa elämätilanteessa olevia. Täten opiskelu- ja työelämätaidot näissä ryhmissä ovat hyvin erilaiset.

Toinen numerossa julkaistava katsaus käsittelee työttömien ammatillisen kuntoutuksen tilaa. Tällä hetkellä kaikista osatyökykyisistä työttömistä yli 40 % on pitkäaikaistyöttöminä. Kuntoutuspalvelut ovat keskeisessä asemassa, kun puhutaan kyseisen ryhmän työllistymistä tukevista toimenpiteistä. Kuitenkin esimerkiksi TE-palvelussa on selvityksen mukaan tällä hetkellä rajalliset mahdollisuudet vastata työttömien ammatillisen kuntoutuksen palveluntarpeeseen.

Lehden teeman nivoutuu myös työelämäosallisuuden kohentamista tavoittelevan hankkeen esittely. Tämän aihepiirin lisäksi numerossa avataan muun muassa kuntoutuksen merkitystä vammaisten nuorten elämässä samoin kuin fysioterapiakoulutuksen nykyisiä käytäntöjä.

Tutustu sisällysluetteloon. >>

Lue pääkirjoitus. >>

Tilaa Kuntoutus-lehti. >>


Sisältö päivitetty 31.10.2016

Jaa sivu!

Simple Share Buttons