Suoraan sisältöön

Yhteisöllinen työhyvinvointi edellyttää työntekijöiden, esimiesten ja johdon sitoutumista yhteiseen tekemiseen

Yhteisöllinen työhyvinvointi ja vaikuttava työnohjaus edellyttävät koko organisaation panostusta ja sopimuksia yhteisistä käytännöistä. Työnohjausistunnoissa käsitellyt asiat jäävät liian usein vain yksittäisten työntekijöiden omaan pohdintaan. Tämä selviää Kuntoutussäätiön Yhteisöllinen työhyvinvointi ja työnohjaus psykiatrisissa asumispalveluissa -toimintatutkimuksesta.

Tutkimuksessa selvitettiin, miten työnohjaus voi tukea yhteisöllistä työhyvinvointia haastavassa psykiatrisen työn ympäristössä. Tutkimuksen tuloksena kehitettiin yhteisöllisen työhyvinvoinnin malli, joka perustuu työntekijöiden, esimiesten ja johdon myönteiseen ja avoimeen vuorovaikutukseen. Saatuja tuloksia voi hyödyntää etenkin työpaikkojen vuorovaikutussuhteiden kehittämisessä. Niistä voi myös saada oivalluksia työyhteisöjen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tutkimuksessa syntyi käytännön ehdotuksia työnohjauksen onnistumiseksi työpaikoilla. Työnohjaajien, esimiehien ja työnohjattavien on muun muassa tarpeen sopia yhdessä käytäntöjä, joilla työnohjaustilanteissa käsitellyt yhdessä päätettävät asiat siirretään työarkeen prosessoitavaksi.

Tutkimuksessa oli mukana kolme psykiatristen asumispalveluiden organisaatiota. Aineistona olivat koko henkilöstöille suunnattu kyselytutkimus, valituille yksiköille järjestetyt työpajat, työnohjausistuntojen seurantapäiväkirjat ja kehittämiskokousten keskustelut, joissa olivat mukana esimiehet ja johto. Lisäksi haastateltiin työnohjaajia.

Tutkimuksen on rahoittanut Työsuojelurahasto ja Raha-automaattiyhdistys.

 

Psykiatrisen työn ympäristö on työntekijöille kuormittavaa. Tutkimuksen työpajoissa kerättiin yhteen työpaikalla ja työnohjaustilanteissa esiintyviä häiriötekijöitä.
Psykiatrisen työn ympäristö on työntekijöille kuormittavaa. Tutkimuksen työpajoissa kerättiin yhteen työpaikalla ja työnohjaustilanteissa esiintyviä häiriötekijöitä.

Mertala Sirpa ja Terävä Kimmo: Yhteisöllinen työhyvinvointi ja työnohjaus psykiatrisissa asumispalveluissa. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 89/2016. (pdf) >>

Lisätiedot:

Erikoistutkija Sirpa Mertala, p. 045 123 5042
Tutkija Kimmo Terävä, p. 040 821 9981


Sisältö päivitetty 21.10.2016

Jaa sivu!

Simple Share Buttons