Suoraan sisältöön

Kuntoutussäätiö mukana HELMI-hankkeessa kehittämässä opiskelijoiden ohjausta

Helmi

HELMI-hankkeen (Henkilökohtainen – ELämänhallinta – MInäpystyvyys) tavoitteena on  opiskelijoiden ohjauksen laadun ja tuloksellisuuden sekä koulutuksen läpäisyn tehostaminen. Kohderyhmä
on ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat, erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat.

Hankkeessa kehitetään arviointimenetelmä ja ohjauksen toimintamalli opiskelijaa ohjaavalle henkilöstölle. Arviointimenetelmää voidaan hyödyntää myös ohjauksen lyhyen ja pitkän aikavälin vaikuttavuuden arvioinnissa.

Keskeisenä tavoitteena on tuoda uusia näkökulmia opintoihin kiinnittymiseen ja läpäisyn tehostamiseen.
Tämä tapahtuu tutkimuksen ja käytännön ohjauksen tiiviillä vuoropuhelulla.

Arviointimenetelmän kehittämisestä ja tutkimusosuudesta vastaa Kuntoutussäätiö.

”Hyvällä ohjauksella voidaan vähentää opintojen keskeyttämisriskiä ja edistää tutkinnon läpäisyä. Opettajan antama ohjaus ja tuki on erityistä tukea tarvitseville opiskelijoille erityisen tärkeää”, Kuntoutussäätiön erikoistutkija ja psykologi Mila Gustavsson-Lilius sanoo.

”Arviointimenetelmä, jota hankkeessa kehitämme auttaa opettajia tunnistamaan opiskelijan keskeyttämisen riskejä ja ottamaan opiskelijan vaikeudet puheeksi ohjaustilanteessa”,  Gustavsson-Lilius jatkaa.

Lue hankkeesta lisää Validia Ammattiopiston verkkosivuilta. >>


HELMI-Hankkeen koordinoijana toimii Validia Ammattiopisto. Kehittämistyötä tehdään ammatillisen erityisoppilaitoksen (Validia Ammattiopisto) lisäksi kahdessa yleisessä ammatillisessa oppilaitoksessa (Ekami ja Amisto).

Hankkeen rahoittavat Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus ja Euroopan sosiaalirahasto ESR.


Sisältö päivitetty 11.07.2016

Jaa sivu!

Simple Share Buttons