Suoraan sisältöön

Kuntoutussäätiö tutkii työurien pidentämistä

Työuria pidentävät yhteistoiminnalliset keinot (Typyke) -hankkeen tavoitteena on kartoittaa, miten työuran eri kohtiin suunnatut hallinnonalojen ja politiikkatoimien toimenpiteet pidentävät työuria. Kuntoutussäätiö toteuttaa tutkimuksen osana vuoden 2015 valtioneuvoston selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa yhdessä Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksen ja Eläketurvakeskuksen kanssa.

Työllisyysasteen ylläpito ja nosto sekä työurien pidentäminen on erityisen tärkeää, koska työvoiman vähyys murentaa talouskasvun edellytyksiä ja julkisten palveluiden rahoitusta. Työurien pidentämisellä alusta, keskeltä ja lopusta on vaikutuksia elinkeinoelämän elinvoimaisuuteen ja yhteiskunnan kokonaistalouteen.

Tutkimus kohdistuu sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulutuspalveluissa, nuorisotyössä, työ- ja elinkeinohallinnossa ja kuntoutuksessa toteutettaviin työuria pidentäviin toimenpiteisiin. Tutkimus tuottaa myös tietoa mekanismeista, jotka pudottavat ihmisiä työelämän ja koulutuksen ulkopuolelle.

Hankkeen tuloksena saadaan ajantasaista tietoa työurien pidentämisestä ja työllistymisen esteistä. Tietoon perustuvia suosituksia hyödynnetään työurien pidentämiseen ja työllisyysasteen nostamiseen tähtäävän politiikan kehittämisessä. Tulokset ja suositukset julkaistaan hankkeen päätyttyä vuoden 2016 lopussa.

Ota yhteyttä

Riikka Shemeikka
johtaja, tutkimus, Kuntoutussäätiö
044 781 3102 riikka.shemeikka(at)kuntoutussaatio.fi

Lisätietoja hankkeesta Kuntoutussäätiön hankerekisteristä.


Sisältö päivitetty 16.04.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons