Suoraan sisältöön


Tutkijablogi

Tutkittua tietoa kuntoutuksesta

Vuoden 2016 Kuntoutuspäivien teemana oli Kohti uutta työtä. Päivien aikana pohdittiin kuntoutuksen keinoja ja mahdollisuuksia uuden työn maailmassa.

Tutkimustieto oli taas hyvin esillä Kuntoutuspäivillä. Ohjelmassa esitellyt tutkimukset tarjoavat hyviä mahdollisuuksia kuntoutuskäytäntöjen kehittämiselle. Yhteistä tutkimuksille olivat havainnot siitä, että kuntoutuksen kaikkia mahdollisuuksia ei tunneta ja että kuntoutus käynnistyy usein liian myöhään.

Osana päiviä Nina Nevala ja Jarno Turunen Työterveyslaitokselta esittelivät Osatyökykyiset työssä -toimintamallin tutkimusta, jossa on arvioitu työkykykoordinaattorin työtä ja sen taloudellisia vaikutuksia. Tutkimuksessa esiteltiin tapaustutkimus työkokeilusta, jota kuvattiin kuntoutujan, työpaikan ja työkykykoordinaattorin näkökulmasta. Raportissa esitetään myös taloudellinen skenaario kyseisestä tapaustutkimuksesta.

Jyri Liukko Eläketurvakeskuksesta esitteli työkykyasioiden ammattilaisten näkemyksiä kuntoutuksen kehittämiseksi. Viime vuonna julkaistun tutkimuksen mukaan yhteistyön kehittämisen kohteita ovat toimijoiden väliset rajat ylittävän asiakastyön edistäminen ja vastuunjaon kehittäminen. Lisäksi tarvetta olisi organisaatioiden välisten yhteydenottotapojen ja tietojärjestelmien parantamiseen, epämuodollisen verkostoitumisen lisäämiseen sekä ammattilaisten lisäkouluttamiseen.

Riitta Seppänen-Järvelä Kelasta ja Pirjo Juvonen-Posti Työterveyslaitokselta kertoivat työhönkuntoutukseen liittyvästä tutkimuksesta, jossa myös Kuntoutussäätiö on ollut mukana. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä niistä yksilöllisistä mekanismeista, jotka edistävät tai estävät ihmisen kuntoutumista ja siten työelämässä pysymistä. Tapaustutkimuksia voi hyödyntää myös kuntoutukseen liittyvässä koulutuksessa.

Monessa esityksessä sivuttiin myös Raija Kerättären väitöstä, joka tuo esille työttömien terveyteen, terveyspalveluihin ja kuntoutukseen liittyviä ongelmia.

Kuntoutuspäivät järjestettiin 44. kerran. Vuoden 2017 Kuntoutuspäivien teemana ovat kuntoutuksen innovaatiot.

Tutkimus kiinnosti Kuntoutuspäivillä.
Tutkimus kiinnosti Kuntoutuspäivillä.

Johanna Korkeamäki, tutkija, VTM
Twitter: @johannakorkea
Kuntoutussäätiö


Jaa sivu!

Simple Share Buttons