Suoraan sisältöön

Työnantajat tyytyväisiä: Kehitysvammaiset työntekijät sitoutuvat työhönsä ja luovat positiivista ilmapiiriä

Siinä selvitettiin ensimmäistä kertaa kehitysvammaisia henkilöitä työllistäneiden työnantajien kokemuksia ja näkemyksiä.

Työnantajien mukaan kehitysvammaiset työntekijät ovat sitoutuneita työhönsä ja suoriutuvat työtehtävistään. He vaikuttavat positiivisesti niin työyhteisön ilmapiiriin kuin organisaation imagoon. He tulevat hyvin toimeen sekä työtovereiden että asiakkaiden kanssa. Heillä ei ole muita suurempaa tapaturmariskiä eikä muita enempää sairauspoissaoloja.

Työtehtävien suorittaminen vaatii varsinkin alussa tavallista enemmän aikaa. Riittävän ohjauksen jälkeen itsenäinen toiminta on vahvistunut. Yli puolet vastaajista katsoi, että kehitysvammaisen henkilön työpanos täytti sille asetetut laadulliset ja määrälliset vaatimukset.

Työnantajat mukaan työllistämiskeskusteluun

Tutkimukseen osallistui työnantajia, joilla on kehitysvammaisia työntekijöitä joko palkkatyösuhteessa tai avotyötoiminnassa.

Avotyöntekijä tekee tavallisia töitä tavallisella työpaikalla, mutta hänellä ei ole työsuhdetta eikä hän saa palkkaa. Työtehtävät ovat samankaltaisia riippumatta siitä, onko kehitysvammainen henkilö palkkatyösuhteessa vai avotyötoiminnassa; yleisiä ovat avustavat tehtävät kaupan alalla tai ravintoloissa ja kahviloissa.

Tutkimuksessa selvisi, että myönteisin kokemus kehitysvammaisista työntekijöistä oli niillä työnantajilla, joilla oli omakohtaista kokemusta kehitysvammaisen henkilön työllistämisestä palkkatyösuhteeseen.

”On tärkeää saada kehitysvammaisia henkilöitä palkanneita työnantajia mukaan keskusteluun. Kokemusten jakaminen ja onnistuneet esimerkit voivat toimia tehokkaana keinona löytää uusia kehitysvammaisten palkkaamisesta kiinnostuneita työnantajia”, Kuntoutussäätiön yhteyspäällikkö Mika Ala-Kauhaluoma sanoo.

Työllistämisen esteiksi nähtiin mm. lainsäädännön puutteet ja palkan ja eläkkeen yhteensovittamiseen liittyvät kannustinloukut, palkkaamiseen liittyvän byrokratian hankaluudet sekä vallitsevat asenteet.

Työllistymistä edistäisi suurempi yhteiskunnan tarjoama taloudellinen tuki sekä tiedon lisääminen jo olemassa olevista tukimuodoista, kuten työhönvalmentajista ja palkkatuesta. Kuntien pitäisi suunnata voimavaransa ensisijaisesti palkkatyöhön, ei avotyötoimintaan.

Julkaisu

Hannu T. Vesala, Simo Klem, Mika Ala-Kauhaluoma, Jaakko Harkko: Työnantajien kokemuksia kehitysvammaisista työntekijöistä (pdf)

Lisätiedot

yhteyspäällikkö Mika Ala-Kauhaluoma
Kuntoutussäätiö
p. 044 7813 096 / mika.ala-kauhaluoma@kuntoutussaatio.fi

tutkija Hannu Vesala
Kehitysvammaliitto
p. (09) 3480 9255 / hannu.vesala@kvl.fi

Tutkimukseen osallistui työnantajia pääkaupunkiseudulta, Kymenlaaksosta, Etelä-Karjalasta, Joensuusta ja Oulun seudulta. Tutkimuksen rahoitti Raha-automaattiyhdistys.


Sisältö päivitetty 11.07.2016

Jaa sivu!

Simple Share Buttons