Suoraan sisältöön

Kohti Kuntoutuspäiviä 2016: Työpaikalle tilaa osatyökykyiselle tekijälle

”Jokainen, niin osatyökykyinen kuin kuka tahansa työyhteisön jäsenistä, haluaa edistää työyhteisön perustehtävän toteuttamista ja yhteisen tavoitteen saavuttamista. Osatyökykyisen ihmisen työssä pärjääminen ja jaksaminen edellyttävät kuitenkin usein mukauttamista yksilöllisten tarpeiden mukaan. Jotta osatyökykyiselle sopivat tehtävät löytyvät, saatetaan tarvita myös työyhteisön työnjaon muuttamista”, RATKO-hankkeen työyhteisökoordinaattori Minna Tarvainen Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Vamlasista kertoo.

Osatyökykyisten työllistymiseen on luotu useita toimintamalleja, mutta niissä on yleensä keskitytty yksilön tukemiseen ja työllistymistä tukevien palvelujen kehittämiseen. Työyhteisön ja työtehtävien tarkasteluun on kiinnitetty vähemmän huomiota.

RATKOssa onkin mallinnettu työyhteisön tarpeisiin perustuva ja yhteisöä kuunteleva tapa muokata työnjakoa niin, että työpaikalla olisi tilaa osatyökykyiselle tekijälle.  ”Lähtökohtana voi olla kiireen vähentäminen tai työn mielekkyyden lisääminen”, Tarvainen nostaa esimerkeiksi.

Mallissa työyhteisö hakee ensin sopivan tehtävän ja vasta sen jälkeen etsitään työhön sopiva tekijä. ”Selkeästä tehtävänkuvasta hyötyvät sekä uusi tulokas että muu työyhteisö. Osatyökykyisen työnhakijan lähtökohdat tulevat huomioitua myös arvioinnissa, jossa ennakoidaan, miten juuri kyseessä olevan työn vaativuus ja tekijän taidot kohtaavat. Lisäksi arvioinnista saadaan etukäteen tietoa siitä, millaisia mukautuksia ja millaista tukea työnhakija mahdollisesti tarvitsee pärjätäkseen työssä”, Tarvainen sanoo.

Kuntoutuspäivät 17.–18.3.2016
Finlandia-talo

RATKOon ja työyhteisöjen näkökulmiin työllistymisestä tutustutaan perjantaina 18.3. klo 9-12 ”Kaikille sopiva työ: kuntoutuksen ja työllistämisen uudet mahdollisuudet” -työryhmässä.

Tervetuloa mukaan!


Sisältö päivitetty 16.04.2021

Jaa sivu!

WordPress PopUp Plugin
Simple Share Buttons