Suoraan sisältöön

Kuntoutussäätiö hakee lisää vaikuttavuutta toimintaansa

Toiminta on organisoitu käytäntölähtöiseen tutkimukseen, kuntoutuksen Living Lab -kiihdyttämöön ja esikuntaan. Käytäntölähtöisen tutkimuksen johtajana toimii VTT, FM Riikka Shemeikka. Living Labin palvelutuotantopäällikkönä aloittaa 15.2.2016 VTM Olli Alanen. Esikuntaan kuuluvan viestinnän ja tiedolla vaikuttamisen esimies on VTM, viestintäpäällikkö Timo Korpela. Esikuntaan kuuluu myös HR ja kestävä talous, jonka esimies on taloudesta vastaava merkonomi, kehitysjohtaja Sirpa Vahvelainen.

Tutkimustoiminta organisoidaan attraktiivisten solujen varaan. Ne ovat tutkimussoluja, jotka toteuttavat säätiön strategiaa ja syntyvät sen pohjalta erilaisten strategisten teemojen ja osaamisalueiden ympärille. Attraktiiviset solut eivät ole hallinnollisia vaan toiminnallisia yksiköitä, joita johtavat projektikohtaisesti nimettävät ja vaihtuvat tutkimusjohtajat. Attraktiivisten solujen avulla osaaminen saadaan virtaamaan, tutkijaurien rakentaminen helpottuu ja säätiön sisälle muodostuu entistä kiinnostavampia tehtäväkokonaisuuksia ja toimenkuvia.

Tutkimustoiminnassa vahvistetaan erikoistutkijoiden vastuuta ja valtaa sekä tutkijaurien rakentamista. Tavoitteena on kehittyä merkittäväksi kuntoutusalan tutkimuskeskukseksi Euroopassa sekä lisätä tutkimustiedon yhteiskunnallista vaikuttavuutta kehittämällä tutkimusviestintää ja tiedolla vaikuttamisen tapoja.

Kuntoutuksen Living Lab toimii kuntoutuksen kokeilu- ja uudistamiskiihdyttämönä. Volyymi vuonna 2016 on reilut 450 kuntoutujaa. Living Labissa tehdään myös kuntoutuksen konkreettiseen uudistamiseen tähtäävää tutkimusta, joka hyödyttää myös suomalaisia järjestöjä. Vuonna 2016 painopisteinä on syventää olemassa olevia asiakkuuksia erityisesti kuntien ja järjestösektorin kanssa, kokeilla ja ottaa käyttöön maahanmuuttajien kuntoutusmalleja sekä rakentaa uutta työtä elämys- ja kiinteistöpalveluissa. 70 prosentille Living Labin kuntoutuja-asiakkaista tavoitellaan elämänhallinnan merkittävää vahvistumista ja 50 prosentille muuta ratkaisua kuin paluuta työttömyyteen.

Kuntoutussäätiön rahoituspohjasta merkittävä osuus tulee Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) avustuksista. Säätiö toteuttaa toiminnassaan jatkossakin Raha-automaattiyhdistyksen kanssa neuvoteltuja toimintaohjelmia ja painopisteitä. Organisaatiorakenteen yksinkertaistaminen tehostaa myös avustusten käyttöä ja tarjoaa aiempaa paremmat yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Säätiön rahoitus jakaantuu entiseen tapaan voittoa tavoittelemattomaan (mm. RAY-avustukset) sekä markkinaehtoiseen toimintaan.

Jatkossa Kuntoutussäätiön tavoitteena on käyttää markkinaehtoisesta palvelutoiminnasta syntyvä ylijäämä oman toiminnan jatkuvaan uudistamiseen ja yhteiskunnalliseen vaikuttavuussijoittamiseen. Sijoituskohde valitaan säätiön strategian mukaisesti ja sen tulee edistää suomalaisten työhön kuntoutumista ja järjestölähtöistä kuntoutusta.

Lisätiedot

toimitusjohtaja Soile Kuitunen
p. 044 781 3117
soile.kuitunen@kuntoutussaatio.fi
@KuitunenSoile


Sisältö päivitetty 11.07.2016

Jaa sivu!

Simple Share Buttons