Suoraan sisältöön

Kuntoutus-lehden uudessa numerossa laaja-alaisesti kuntoutuksesta eri elämänvaiheissa

Kuntoutus monialaisena ja moniam­matillisena, niin sosiaali- kuin terveydenhuoltoa koskettavana toimin­tana on haasteellinen kokonaisuus organisoitavaksi. Poutiainen kirjoittaa, että kuntoutusalan toimijoiden on tärkeää olla itsekin aktiivisia muutoksen keskellä ja pyrkiä vaikuttamaan, että kuntoutuksellinen näkökulma on mukana monenlaisissa elämän käännekohdissa.

”Kuntoutuksellista otetta tarvitaan ennaltaehkäisevässä työssä, silloin, kun havaitaan varhaisia merkkejä pulmien kasaantumisesta, sekä sil­loin, kun ongelmia on kohdattu. Niin ikään tässä vaiheessa olisi tär­keää hyödyntää jo olemassa olevaa tutkimustietoa ja sitoa uusi tutki­muksellinen tiedontuotanto kiinteäksi osaksi sote-uudistuksen konk­reettista kehittämistä.”

Poutiainen muistuttaa, että alan muutokset voivat toimia myös alkusysäyksenä jollekin uudelle. Esimerkkinä Poutiainen mainitsee, että muodollisten rakenteiden osin hiivuttua tilalle näyttää nousevan kevyemmin organisoituja yhteenliittymiä. Tällaisia ovat muun muassa järjestösektorilla SOSTEn ja Kuntoutussäätiön perustama kuntoutusverkosto (KUVE) sekä potilasjärjestölähtöinen avokuntoutusverkosto.

Vuoden viimeisessä Kuntoutus-lehden numerossa käsitellään laaja-alaisesti kuntoutusta eri elämänvaiheissa, muun muassa lastensuojeluun sijoitettujen lasten psyykkistä oirehdintaa, työikäisille kohdennettua toimintamallia ja ikääntyvien muistisairaiden kuntoutusta.

Kuntoutus-lehti 4/2015 on luettavissa kokonaisuudessaan Issuu-palvelussa.


Sisältö päivitetty 12.04.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons