Suoraan sisältöön

Taloudellisesti tuetun loman merkitys lapsille korostuu vähävaraisissa perheissä

Sosiaalisesta lomastaTutkimukseen vastanneista perheistä valtaosa oli sitä mieltä, että perheenjäsenten keskinäiset suhteet ja perheen fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi kohenivat loman vaikutuksesta. Noin puolet katsoi loman kohentaneen lasten ja vanhempien välejä ja yhteisen tekemisen lisääntyneen.

Tuetulle lomalle hakeutui erilaisissa elämäntilanteissa olevia perheitä. Yhteistä perheille oli varsin alhainen toimeentulo: loman päähakijan nettotulot olivat keskimäärin 1400 euroa kuukaudessa.

Tulosten mukaan tuetut lomat koetaan tärkeiksi lasten kannalta – etenkin sellaisissa perheissä, joissa on taloudellisia vaikeuksia. Miltei kaikki perheet pitivät erittäin tarpeellisena, että tuettua lomatoimintaa järjestetään jatkossakin.

Tutkimuksessa selvitettiin lomahakemusten perusteella millaiset perheet hakevat sosiaaliselle lomalle (n=1016). Lomalla olleilta perheiltä puolestaan selvitettiin sähköisellä kyselyllä, millaisia vaikutuksia ne kokivat lomalla olleen (n=209). Tutkimuksen toteuttivat Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) ja Kuntoutussäätiö vuoden 2015 aikana Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) rahoituksella.

Sosiaalista lomatoimintaa toteuttaa Suomessa RAY:n tuella yhteensä viisi lomajärjestöä. Tuetut lomat on tarkoitettu niille henkilöille, joilla ei ole muuten taloudellista mahdollisuutta lomailla. Lomalle valintaan vaikuttavat myös sosiaaliset ja terveydelliset syyt.

Julkaisu

Terhi Korkiala ja Jouni Puumalainen: Sosiaalisesta lomasta voimia arkeen Perheiden käsityksiä tuetun perheloman vaikutuksista (Kuntoutussäätiön työselosteita 51/2015)

Lisätiedot

  • toiminnanjohtaja Airi Tella, Maaseudun Terveys- ja lomahuolto ry, p. 040 567 0628 | airi.tella@mtlh.fi
  • tutkija Jouni Puumalainen, Kuntoutussäätiö, p. 040 510 8941 | jouni.puumalainen@kuntoutussaatio.fi

Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry (MTLH) on Raha-automaattiyhdistyksen tuella toimiva järjestö, joka järjestää ja kehittää tuettuja lomia sekä tarjoaa mahdollisuuden toimia vapaaehtoistyössä.
www.mtlh.fi

Kuntoutussäätiön tehtävänä on tukea työhön kuntoutumista ja elämänhallintaa. Osaamisalueita ovat kestävä työ ja työkyky, paras toimintakyky ja terveys sekä vahvistuva kansalaisyhteiskunta. Kuntoutussäätiö haluaa vaikuttaa työelämään siten, että myös haastavassa elämäntilanteessa olevien työllistyminen ja työn tekeminen on mahdollista.
www.kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 14.04.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons