Suoraan sisältöön

Tutkimus: Naiset toimivat aktiivisesti erilaisilla pelikentillä

”Keskeisin havainto oli, että naiset eivät enää uusinna pelaamisen sukupuolittunutta roolijakoa, vaan pikemminkin purkavat sitä”, Sari Pitkänen Kuntoutussäätiöstä sanoo.

Naiset pelasivat eri syistä. Vain harvoille tähän tutkimusaineistoon valikoituneille naisille pelaaminen oli selvästi ongelmallista. Tällöin kyse oli rahapelaamisesta, jolloin oli hävitty tuloihin nähden runsaasti rahaa.

Pelaamisessa tuli esille paljon myönteisiä merkityksiä, kuten kielitaidon koheneminen, sosiaalisten vuorovaikutustaitojen lisääntyminen ja ongelmaratkaisutaitojen kehittyminen.

Tutkimus osoitti, että naiset ovat astuneet erilaisille pelikentille ja toimivat niillä aktiivisesti. Se osoitti myös naisten pelaamisen moninaisuuden. Kyseessä on ensimmäinen sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia tutkimusmenetelmiä hyödyntävä tutkimus naisten pelaamisesta Suomessa.

”Jatkotutkimukselle on tarvetta, koska lisätietoa tarvitaan pelikulttuurin sukupuolistuneisuudesta sekä maskuliinisten rakenteiden purkamisesta. Tietoa tarvitaan myös pelaamisen myönteisistä merkityksistä ja vaikutuksista, joita ei ole tarkasteltu etenkään sukupuolinäkökulmasta”, Sari Pitkänen toteaa.

Sinikka Törmä, Sari Pitkänen ja Kari Huotari: Sukupuolittuneet pelikentät. Naisten pelaaminen kulttuurisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä Suomessa. Kuntoutussäätiön työselosteita 49/2015.

Tutkimuksen on toteuttanut työryhmä VTT Sinikka Törmä, YTM Sari Pitkänen ja VTT Kari Huotari. Tutkijoista Sinikka Törmä ja Kari Huotari työskentelevät Referenssi Oy:ssä ja Sari Pitkänen Kuntoutussäätiössä.

Apurahan tutkimukselle myönsi Alkoholitutkimussäätiö ja tutkimuksen julkaisi Kuntoutussäätiö.


Sisältö päivitetty 13.04.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons