Suoraan sisältöön

Kuntoutussäätiön tutkimus: Miehillä naisia useammin rajoitteita sosiaalisissa verkostoissa

Sosiaalisen toimintakyvyn rajoitteita oli 14 prosentilla miehistä ja 11 prosentilla naisista, avioliitossa olevilla muita vähemmän. Pelkän perusasteen koulutuksen suorittaneista nuorista aikuisista lähes joka neljännellä oli toimintakyvyn rajoitteita.

Miehillä oli tutkimuksen mukaan naisia useammin rajoitteita sosiaalisissa verkostoissa, sosiaalisessa aktiivisuudessa sekä osallistumisessa. Toimeentulovaikeuksia kokevilla naisilla sosiaalisen toimintakyvyn rajoitteita oli kaksinkertaisesti muihin naisiin verrattuna.

Naisista paras toimintakyky oli kotiäideillä ja opiskelijoilla. Miehillä puolestaan sosiaalisessa toimintakyvyssä ei ollut eroa työllisten, opiskelijoiden ja työttömien välillä.

Heikoimmassa asemassa olevien toimintakyvyn tukemiseksi on tärkeä parantaa palvelujen, kuten terveys- ja sosiaalipalvelujen saannin tasa-arvoa. Koulutusjärjestelmää ja sen tukitoimia tulisi kehittää siten, että entistä harvempi jäisi pelkän perusasteen varaan.

Aiemman tutkimuksen mukaan sosiaalinen toimintakyky on myös yhteydessä psyykkiseen toimintakykyyn ja työkykyyn. Sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen on tärkeää nuorten aikuisten hyvinvoinnin lisäämiseksi, työllistymisen tukemiseksi, työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi ja työurien pidentämiseksi. Tulokset tulisikin ottaa huomioon yhteiskunnallisessa suunnittelussa ja esimerkiksi järjestötoiminnan suuntaamisessa.

Kuntoutussäätiö toteutti tutkimuksen yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Raha-automaattiyhdistyksen kanssa. Aineistona käytettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamaa Alueellista terveys- ja hyvinvointitutkimusta (ATH).

Julkaisu

Shemeikka R, Rinne H, Saares A (2015) Nuorten aikuisten sosiaaliset verkostot, yksinäisyys ja osallistuminen: Sosiaalisen toimintakyvyn väestöryhmittäiset erot ATH-aineiston perusteella.

Lisätietoja

  • Erikoistutkija Riikka Shemeikka, riikka.shemeikka@kuntoutussaatio.fi,
    p.044 781 3102
  • Tutkija Hanna Rinne, hanna.rinne@kuntoutussaatio.fi,
    p. 044 781 3104

Sisältö päivitetty 15.04.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons