Suoraan sisältöön

Kuntoutussäätiön tutkimus: Ikääntyvien yksinäisyys ja epävirallisen avun puute kulkevat käsi kädessä

Epävirallisilta tahoilta, kuten sukulaisilta tai ystäviltä saatavan avun puutteesta kärsii naisista noin seitsemän ja miehistä noin kuusi prosenttia, mutta avun puute on selvästi yleisempää esimerkiksi naimattomilla ja heillä, jotka eivät ole avio- tai avoliitossa.

Yksinäisiksi itsensä kokevilla oli usein myös puutetta epävirallisesta avusta ja vaikka kyse on kahdesta eri ilmiöstä, ovat ne usein yhteydessä toisiinsa. Yksinäisyys ja avun puute ovat yleisempiä terveytensä huonoksi kokevilla ja matalammin koulutetuilla.

Ikääntyvien yksinäisyyttä ehkäistäessä olisi tärkeä kiinnittää huomiota etenkin avo- ja avioliiton ulkopuolella eläviin. Tässä järjestöillä ja muulla kolmannella sektorilla on tärkeä rooli.

Epävirallisilta tahoilta saatavan avun merkitys ikääntyvien arjessa korostunee tulevaisuudessa kun lähiyhteisöjen vastuuta yhteiskunnan haasteiden ratkaisussa aiotaan lisätä. Kuitenkin esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen yhteydessä olisi tärkeä muistaa, että epävirallista apua tarjoavien verkostojen koko ja aktiivisuus saattaa vaihdella väestöryhmittäin.

Kuntoutussäätiö toteutti tutkimuksen yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Raha-automaattiyhdistyksen kanssa. Aineistona käytettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toteuttamaa Alueellista terveys- ja hyvinvointitutkimusta (ATH).

Julkaisu

Ilomäki T, Saares A, Rinne H, Shemeikka R. Ikääntyvien saaman epävirallisen avun puute – ATH-tutkimuksen tuloksia.

Lisätietoja

  • Erikoistutkija Riikka Shemeikka, riikka.shemeikka@kuntoutussaatio.fi,
    p.044 781 3102
  • Tutkija Hanna Rinne, hanna.rinne@kuntoutussaatio.fi,
    p. 044 781 3104
  • Timo Ilomäki, timo.ilomaki@kuntoutussaatio.fi,
    p. 044 781 3118

Sisältö päivitetty 06.04.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons