Suoraan sisältöön

Merenkulkijoiden kuolleisuus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen muita palkansaajia yleisempää

Tutkimuksen mukaan työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuus on merenkulkijamiehillä 1,6-kertainen ja naisilla yli kaksinkertainen muihin palkansaajiin verrattuna. Merenkulkijoiden kuolleisuus on 1,3-kertaista muihin palkansaajiin verrattuna sekä miehillä että naisilla.

Kuntoutussäätiön tutkija Hanna Rinne esittelemässä tutkimuksen tuloksia.

Etenkin konemiehistöllä ja rahtialuksilla työskentelevillä miehillä sekä keittiössä työskentelevillä naisilla kuolleisuus ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen on muuta palkansaajaväestöä yleisempää.

”Suomalainen merenkulku on edelleen riskiala”, totesi Merimieseläkekassan toimitusjohtaja Kari Välimäki tutkimuksen tuloksista tiedotustilaisuudessa.

Tutkimuksessa seurattiin kaikkien 25–64-vuotiaiden vuonna 2000 merenkulkijoina olleiden kuolleisuutta ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymistä ja verrattiin sitä kaikkiin palkansaajiin. Seuranta-aika oli 2001–2013. Aineistona oli Merimieseläkekassan, Tilastokeskuksen ja Eläketurvakeskuksen rekisteritietoihin perustuva yksilötasoinen poikkileikkausaineisto vuodelta 2000.Kuntoutussäätiöstä hankkeessa olivat mukana Hanna Rinne, Veijo Notkola, Riikka Shemeikka, Aurora Saares, Timo Ilomäki ja Erja Poutiainen.

Tutustu Merenkulkijoiden työkyvyttömyys ja kuolleisuus -loppuraporttiin (DocPlayer).

Sisältö päivitetty 12.04.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons