Suoraan sisältöön

Opas järjestöjen oman toiminnan arviointiin julkaistu

Oppaassa on mukana laaja-alainen malli itsearvioinnin toteuttamiseen sekä palautteenkeruun menetelmiä eri kohderyhmille. Ne perustuvat Kuntoutussäätiön ARTSI-projektin aikana tehtyyn kehittämistyöhön sekä aiempiin kokemuksiin arviointihankkeista.

”Oppaassa on esitelty kattava itsearviointimalli ja tiedonkeruun menetelmät on käyty läpi käytännönläheisesti. Näiden avulla järjestöt voivat tuoda näkyväksi oman työnsä tulokset eli sen, kuinka paljon hyvää tehdään ja saadaan aikaan pienillä panoksilla ja resursseilla”, toteavat Mikko Henriksson ja Outi Linnolahti, jotka ovat vastanneet työkalujen kehittämistyöstä Kuntoutussäätiössä yhdessä Henna Harjun ja Elina Vedenkannaksen kanssa.

ARTSI (Arviointi ja tiedon tuottaminen systemaattiseksi sosiaali- ja terveysalan järjestöihin 2013–2016) -projekti luotiin, koska pienten järjestöjen huomattiin kaipaavan tukea oman toimintansa arvioinnissa. Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman projektin tarkoitus on ollut myös vastata RAY:n seurantajärjestelmän järjestöille asettamiin vaatimuksiin toiminnan tulosten raportoinnista.

Mukaan projektiin on valittu vuosittain pieniä järjestöjä, joiden kanssa on kehitetty heidän toimintaansa ja resursseihinsa soveltuvat arviointivälineet ja -käytännöt. Itsearviointi on olennainen osa järjestöjen oman toiminnan kehittämistä ja oppaan myötä projektissa tehdyt oivallukset ja työkalut tulevat kaikkien järjestöjen käyttöön.

Lataa opas ja tutustu päivitettyihin työkaluihin.

ARTSI-projekti on mukana RAY:n Vaikuttavaa!-kiertueella kertomassa oppaasta ja siinä esitellyistä arvioinnin työkaluista kuudella eri paikkakunnalla tällä ja seuraavalla viikolla.


Sisältö päivitetty 06.04.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons