Suoraan sisältöön

Kela, Kuntoutussäätiö, TTL ja THL tutkivat työhönkuntoutuksen hyötyjä ja vaikutuksia

Kuntoutusmallin toimivuutta, hyötyjä ja vaikutuksia arvioitiin laajassa ja monimenetelmällisessä tutkimuksessa.

Arviointitutkimuksen tulokset osoittivat, että kuntoutus kohdentui tarpeenmukaisesti. Siihen valikoitui työntekijöitä, joilla oli muuta henkilöstöä enemmän sekä työhön liittyviä muutoksia ja kuormitustekijöitä että terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä ongelmia.

Kuntoutuksen myönteiset vaikutukset tulivat esille kuntoutujien arvioissa omasta parantuneesta työkyvystään sekä työhön liittyvissä asioissa, kuten kiireen hallinnassa.

Myönteisiä tuloksia edesauttoi työpaikkojen, esimiesten sekä työterveyshuoltojen aktiivinen osallistuminen kuntoutuksen toteuttamiseen. Kuntoutusmalliin sisältyneet yhteistoiminnan foorumit mahdollistivat usean tahon kuntoutuskumppanuuden.

Tutustu myös uusimpaan Kuntoutus-lehteen, jonka teemanumero käsittelee työhönkuntoutusta ja TK2-hanketta.


Sisältö päivitetty 12.01.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons