Suoraan sisältöön

Työyhteisö ratkaisee osatyökykyisen onnistuneen työllistymisen

Tutkimusraportista selviää, että tärkein seikka on työyhteisön kyky vastaanottaa osatyökykyinen työntekijä.

Yksi tutkimusraportin kirjoittajista oli Kuntoutussäätiön erikoistutkija Outi Hietala. Hän keskittyi osuudessaan työyhteisön näkökulmaan.

”RATKO-mallin avulla työyhteisöt löysivät konkreettisia keinoja ja aikaa luoda osatyökykyiselle soveltuva sekä niitä aidosti palveleva työtehtävä. Haasteeksi jäi työllistyjän tukeminen silloin, kun tehtävästä suoriutuminen oli odotettua vaikeampaa eikä tarkoituksenmukaista tietoa hänen rajoitteistaan tai toimivista tukikeinoista oltu saatu”, hän kertoo.

Onnistunut työllistyminen edellytti toimivan työtehtävän lisäksi työnjakojen, -käytänteiden sekä työkulttuurin yhteensovittamista työllistyjän lähtökohtiin, osaamiseen ja tuen tarpeeseen.

Hietala tuo esiin myös itse työllistyjän aktiivisen roolin merkityksen.

”Työllistyjän oli opittava sekä suoriutumaan tehtävästään että riittävästi tulkitsemaan sitä, mitä kyseisessä työyhteisössä arvostetaan ja millä tavalla erilaisissa tilanteissa tulisi toimia.”

Kaikille sopiva työ- ja työyhteisö -tutkimusraportti on luettavissa Vammaisten lasten nuorten tukisäätiön verkkosivuilla pdf-muodossa.

Tutkimuksen ovat rahoittaneet Työsuojelurahasto, Raha-automaattiyhdistys ja Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö.


Sisältö päivitetty 09.04.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons