Suoraan sisältöön

Kuntoutussäätiön Tempo-hanke kouluttaa työkykykoordinaattoreita

Toimijat tekevät Päijät-Hämeessä työtä niiden ihmisten kanssa, joiden työttömyys on syystä tai toisesta pitkittynyt.

Osallistujat edustivat mm. Lahden kaupungin terveyspalveluita, Hollolan kunnan työllisyysasioiden tulosyksikköä, Peruspalvelukeskus Oivaa, Lahden Työn Kipinää, TE-toimistoa, Kiipulan kuntoutuskeskusta sekä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymää.

Kuntoutussäätiön kehittämisjohtaja Pirkko Mäkelä-Pusa esitteli hankkeen tavoitteet ja toteutussuunnitelman, jossa osa tilaisuuteen osallistuneista tulee olemaan keskeisesti mukana.

Sosiaali- ja terveysministeriön Osatyökykyiset työssä -ohjelman (OSKU) suuntaviivoja valotti ohjelman projektipäällikkö Raija Tiainen, joka samalla muistutti, että kaikki ihmiset ovat motivoituneita johonkin. Keinoja näiden ihmisten auttamiseksi on Suomessakin jo lukuisia – jatkossa tulisi ottaa entistä nopeammin useampi kuin yksi keino kerrallaan käyttöön.

Keinovalikoima todellakin on laaja ja sen hallinta voi tuntua ammattilaisestakin mahdottomalta. Tämän vuoksi Kuntoutussäätiö jatkaa työkykykoordinaattoreiden pilottikoulutusta, joka on räätälöity työtä vailla olevien ihmisten kanssa työskentelevien ammattilaisten täydennyskoulutukseksi.

Työelämän asiantuntija Sirpa Tujunen Kuntoutussäätiöstä kertoi tilaisuudessa työkykykoordinaattorikoulutuksesta ja heidän työstään, jossa ratkaisukeskeisellä lähestymistavalla autetaan ihmistä löytämään mahdollisesti uusi tai muunlainen polku takaisin työelämään, silloin kuin tavanomaiset reitit eivät tunnut toimivan.

Hankkeen järjestämä seuraava työkykykoordinaattorikoulutus alkaa 8.–9.9.

Polkuja työelämään (TEMPO) -osatyökykyisen työnhakijan tuki -hankkeen tavoitteena on tukea työkykyä sekä työhön palaamista ja pääsemistä, kun työkyvyssä on terveydellisiä tai sosiaalisia rajoitteita. Hankkeen rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja sosiaali- ja terveysministeriö ja sen toteuttavat Kuntoutussäätiö, UKK-instituutti, Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos, Kuntoutumiskeskus Apila Oy sekä Kiipulan kuntoutuskeskus.


Sisältö päivitetty 13.04.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons