Suoraan sisältöön

Nuori mukaan työelämään kannustamalla ja erilaiset kyvyt huomioiden

Kuntoutussäätiön uudessa oppaassa tarkastellaan näitä kysymyksiä ja annetaan käytännön vinkkejä nuorten kanssa toimijoille kuin myös itse nuorille.

Oppaassa on hyödynnetty nuorille työntekijöille tehtyä kyselyä, johon vastasi 259 nuorta.

”Kyselyn mukaan nuoret odottavat työltään työyhteisöön kuulumisen lisäksi erityisesti kannustamista ja motivointia. Onkin tärkeää, että perehdytyksessä on avoin ilmapiiri ja että itse työtehtävien opastamisen lisäksi huomioidaan se, miten nuori otetaan mukaan työyhteisöön”, Kuntoutussäätiön projektipäällikkö Kimmo Terävä toteaa.

Nuorista ei kuitenkaan tule puhua yhtenäisenä joukkona: jokaisella on erilaiset taustat ja kyvyt pärjätä työelämässä.

”Myös oppimisvaikeudet ovat yksilöllisiä. Esimerkiksi lukivaikeus näkyy usein lukemisen hitautena, erilaisina kirjoittamisvaikeuksina ja vieraan kielen oppimisen hankaluuksina. On monia keinoja huomioida oppimisvaikeudet työelämässä ja lisätä siten työn sujuvuutta”, Kuntoutussäätiön tutkija Johanna Korkeamäki sanoo.

Hankkeessa kehitettiin työpaikoille perehdyttämisen ja esimiestyön hyviä malleja, joilla tuetaan nuorten työkykyä. Hankkeessa edistettiin myös työpaikan ja työterveyshuollon käytäntöjä, jotka auttavat tunnistamaan, milloin nuori tarvitsee erityistä tukea. Erityisesti hankkeessa haluttiin nostaa esiin oppimisvaikeudet ja niiden tunnistaminen.

Onnistuneesti työelämään -opas on tehty osana Kuntoutussäätiön Tukea työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa -hanketta. Hanke on toteutettu Työsuojelurahaston ja Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Hankkeen kehittämistyössä ja oppaan kommentoinnissa olivat mukana Keslog, K-Citymarket, Keskon työterveyshuolto ja Keskon viestintä.

Lisätiedot

projektipäällikkö Kimmo Terävä
puh. 040 821 9981
kimmo.terava@kuntoutussaatio.fi

tutkija Johanna Korkeamäki
puh. 044 781 3127
johanna.korkeamaki@kuntoutussaatio.fi

Oppaan tiedot

Johanna Korkeamäki, Terhi Korkiala ja Kimmo Terävä: Onnistuneesti työelämään. Tukea nuoren työkykyyn ja oppimiseen työuran alussa.
Lataa pdf-versio tästä.

Ladattavaa lisämateriaalia


Sisältö päivitetty 14.04.2021

Jaa sivu!

WordPress PopUp Plugin
Simple Share Buttons