Suoraan sisältöön

Kohti kuntoutuspäiviä, osa 14: Sopeutumisvalmennus 2010-luvulla

Siinä missä muu kuntoutus yleensä on diagnoosikeskeistä, sopeutumisvalmennuksessa painotetaan ihmisen elämänvaiheita, elämäntilanteita ja elinympäristöä.

Validia Kuntoutus Lahden kehittämispäällikkö Hely Streng puhuu kuntoutuspäivillä sopeutumisvalmennuksesta 2010-luvulla osana yleisohjelman asiantuntijaryhmää. Streng on toimittanut vuonna 2014 julkaistun kirjan Sopeutumisvalmennus – Suomalaisen kuntoutuksen oivallus, jota olivat rahoittamassa Raha-automaattiyhdistys sekä Kela.

Strengin mukaan teos kokoaa ensimmäistä kertaa yhteen järjestöjen kehittämän suomalaisen kuntoutuksen oivallukseen vaikuttaneet keskeiset teoriat ja käytännöt. Kaiken kaikkiaan kirjan tekemiseen osallistui kymmenen sopeutumisvalmennusta palvelunaan tuottavaa vammais- ja sairausryhmäjärjestöä.

”Sopeutumisvalmennuksella ja sen kehittäneillä vammais- ja sairausryhmäjärjestöillä on yhteiset juuret vertaisuudessa ja tavoitteessa luoda edellytykset vammaisten henkilöiden valtaistumiselle yhteiskunnassa. Järjestöjen tuottamassa sopeutumisvalmennuksessa korostuu yhteisöllisyys ja ryhmäprosessi, jotka ovat mahdollisia vain, kun niille taataan rakenteet ja riittävästi aikaa”, Streng kertoo.

Sopeutumisvalmennuksen vaikutuksia on kuitenkin hankala mitata perinteisin mittarein. Siksi huolena onkin se, miten kilpailutuskriteereissä ja vaikuttavuuden arvioinnissa kyetään huomioimaan sopeutumisvalmennukseen liittyvä sosiaalinen näkökulma. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi ihmisten elinoloihin ja viihtyvyyteen kohdistuvia vaikutuksia.

Sopeutumisvalmennuksesta kuulemme lisää kuntoutuspäivien yleisohjelman puheenvuorossa, johon osallistuvat Hely Strengin lisäksi RAY:n seurantapäällikkö Janne Jalava sekä Kelan kehittämispäällikkö Tuula Ahlgren.

Sarjassa esitellään Valtakunnallisilla kuntoutuspäivillä esiintyviä asiantuntijoita ja aiheita. Edellisessä osassa vuorossa olivat Sairaalaklovnit.


Sisältö päivitetty 09.04.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons