Suoraan sisältöön

Kuntoutussäätiön selvitys: Oppimisvaikeudet kannattaa ottaa esiin myös työpaikoilla

Kuntoutussäätiö selvitti yhdessä suomalaisten ja pohjoismaisten ammattiliittojen kanssa, kuinka työpaikoilla tunnistetaan oppimisvaikeuksia ja kuinka niihin reagoidaan.

Selvityksessä tehtiin sähköinen kysely ammattiliittojen kautta luottamusmiehille, työsuojeluvaltuutetuille ja työnantajan edustajille Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa.

”Kyseessä on siis selvitys, ei tieteellinen tutkimus. Tavallaan kyseessä on pilotti, jolle toivomme jatkoa. Selvitys osoittaa, etteivät oppimisvaikeudet ole aivan tuntematon ilmiö työpaikoilla, mutta lisää tietoa kaivataan. Erityisesti kaivataan tietoa niistä keinoista, joiden avulla työelämässä voi selvitä, vaikka olisikin eriasteisia oppimisvaikeuksia. Selvityksestä käy ilmi, että muissa maissa ollaan asiassa jonkin verran pidemmällä kuin Suomessa”, toteaa Kuntoutussäätiön tutkija Jouni Puumalainen.

Hankkeessa tutkittiin, miten oppimisvaikeudet ilmenevät ja mitä vaikutuksia niillä on. Lisäksi selvitettiin miten työtä ja uuden oppimista voi tukea niiden henkilöiden kohdalla, joilla on oppimisvaikeuksia.

”Silloin kun oppimisvaikeudet oli mainittu jossakin työpaikan suunnitelmassa tai ohjelmassa, oli työpaikalla myös pohdittu ja otettu käyttöön tukemisen keinoja. Mutta ehkä työpaikoilla ei pitäisi puhua oppimisvaikeuksista, vaan ottaa käyttöön jokin uusi termi. Hankkeessamme nousi esille esimerkiksi termi ’erilainen osaaja’. Erilaisuuden hyväksymisestähän tässä on kysymys. Osaamme erilaisia asioita ja omaksumme niitä eri tavoin”, Puumalainen jatkaa.

Selvitys toteutettiin vuosina 2013–2014 kartoituskyselynä teollisten ja palvelualojen työpaikoilla Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa. Oppimisvaikeudet työpaikoilla -hanketta koordinoi Työväen Sivistysliitto TSL. Suomesta mukana olivat myös Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry., Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Paperiliitto, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Palvelualojen ammattiliitto PAM ja Metalliliitto. Hanketta rahoitti Nordplus Vuxen.

Lisätiedot

Kuntoutussäätiön tutkija Jouni Puumalainen
p. 040 510 8941 / jouni.puumalainen@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 07.04.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons