Suoraan sisältöön

Kuntoutussäätiön tekemä selvitys STM:lle: Elämänhallintansa menettäneet nuoret tarvitsevat pitkäkestoisia palvelupolkuja

Kuntoutussäätiö laati sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta selvityksen nuorten sosiaalisesta kuntoutuksesta. Selvityksen tavoitteena oli jäsentää nuorten sosiaalista kuntoutusta ja tehdä ehdotuksia sen sisällölliselle kehittämiselle. Selvitystyö toteutettiin osana hallitusohjelmaan sisältyvää monialaisen kuntoutuksen selvitystä.

Kunnat järjestävät nykyisin sosiaalisen kuntoutuksen palveluja varsin epäyhtenäisesti ja usein hankerahoituksella. Myös järjestöillä ja muilla kolmannen sektorin toimijoilla on vahva rooli palvelujen tuottamisessa ja kehittämisessä. Nykyiset sosiaalisen kuntoutuksen palvelut eivät vastaa riittävän hyvin nuorten palvelutarpeisiin, eikä nuorten ohjaaminen palveluihin ole systemaattista.

Elämänhallintansa menettäneet nuoret tarvitsevat tuekseen usein pitkäkestoisia, yksilöllisiä ja integroituja palvelupolkuja. Sosiaalisen kuntoutuksen paikallisissa ja seudullisissa palveluissa tarvitaan laajaa yhteistyöverkostoa ja sujuvaa yhteistyötä.

Raportti ja tiedote sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla. >>


Sisältö päivitetty 06.04.2016

Jaa sivu!

Simple Share Buttons