Suoraan sisältöön

Kuntoutussäätiö selvitti: Osatyökykyiset työelämään – mistä löytyvät tukemisen keinot?

Kuntoutussäätiön selvityksen mukaan aktiivisin ja laadukkain palveluin ja tukitoimin voidaan edistää osatyökykyisten asemaa työelämässä.

Osatyökykyisillä on usein kykyä ja halua jatkaa työssään tai työllistyä, mutta osatyökykyisten asema työmarkkinoilla on ollut muita ryhmiä heikompi.

Erityisesti vailla työtä olevien ohjautuminen työllistymispalveluihin ja terveystarkastuksiin on satunnaista. Laadukkaita ja aktiivisia palveluita tarvitaan sekä osatyökykyisten henkilöiden että työnantajien tarpeisiin.

Sekä työttömien että työsuhteessa olevien työskentelyn tai työllistymisen tukeminen vaatii usein tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kanssa sekä monimuotoisia tukemisen keinoja, jotka voidaan räätälöidä henkilön omiin tarpeisiin.

Henkilökohtaisen tuen ja moniammatillisten palvelujen avulla voidaan auttaa osatyökykyistä löytämään omat voimavaransa ja luoda uskoa työelämässä ja avoimilla työmarkkinoilla pärjäämiseen.

Myös työnantajat tarvitsevat tukea ja tietoa mahdollisuuksista tukea osatyökykyistä työntekijää. Työnantajilta kaivataan avoimuutta osatyökykyisen henkilön työssä jatkamisen tukemiseksi ja työllistämiseksi, jotta taataan yhdenvertaiset työskentelymahdollisuudet kaikille. Usein työnantajilla on kevein ja pienin kustannuksin mahdollisuus tukea osatyökykyistä. Esimerkiksi työolosuhteiden mukautukset tulisi saada entistä paremmin käyttöön.

Työkykykoordinaattorin tehtävä on osoittautunut hyväksi tavaksi koordinoida työssä jatkamisen prosesseja ja edistää vuoropuhelua osatyökykyisen, työnantajan ja (työ)terveydenhuollon välillä.

Osatyökykyisen työssä jatkamisen ja työllistymisen tukeminen -selvityksessä kuvataan keinoja, joilla osatyökykyistä tuetaan jatkamaan työssään, työhön paluussa tai työllistymisessä.

Selvitys koostuu kansainvälisiin tutkimuksiin keskittyvästä kirjallisuuskatsauksesta sekä suomalaisten asiantuntijoiden haastatteluista. Työn taustalla on kysymys sekä työelämässä että vailla työtä olevien osatyökykyisten oikeuksista saada laadukkaita palveluita sekä tarpeesta löytää ratkaisuja osatyökykyisten henkilöiden tukemiseksi ja näin edistää työllistymistä ja työurien jatkamista.

Mirkka Vuorento ja Kimmo Terävä: Osatyökykyisen työssä jatkamisen ja työllistymisen tukeminen (DocPlayer).

Selvitys on myös esillä Valtakunnallisilla kuntoutuspäivillä 10.3.2015 työryhmässä Miten jatkaa työuraa osatyökykyisenä?

Lisätietoja

projektipäällikkö Kimmo Terävä
p. 040 821 9981
kimmo.terava@kuntoutussaatio.fi

Selvitys on tehty osana Kuntoutussäätiön hallinnoimaa Jamit-hanketta ja yhteistyössä Osatyökykyiset työssä -ohjelman kanssa. Työtä ovat rahoittaneet Euroopan sosiaalirahasto ja sosiaali- ja terveysministeriö Terveenä ja osaavana työssä -kehittämisohjelmastaan.


Sisältö päivitetty 16.04.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons