Suoraan sisältöön

Suunniteltujen sote-alueiden välillä eroja terveyspalveluiden saatavuudessa, puutteita erityisesti Eteläisellä sote-alueella

Tyydyttämätön tarve on yleisintä Eteläisellä sote-alueella, miehillä myös Läntisellä sote-alueella.

Alueiden väestöryhmittäiset erot eivät selittäneet alue-eroja terveyskeskuslääkärikäynnin tarpeessa, toteutuneissa käynneissä tai tyydyttämättömässä tarpeessa.

Vaikka työllisillä työterveyshuollon ja terveyskeskuksen palvelut täydentävät toisiaan, esiintyy tyydyttämätöntä palvelujen tarvetta silloinkin, kun näitä palveluja tarkasteltiin yhdessä. Miehillä tyydyttämätön palvelujen tarve on yleisintä Pohjoisella sote-alueella ja naisilla Eteläisellä ja Itäisellä sote-alueella.

Terveyspalvelujen saatavuutta olisi tärkeää parantaa vähentämällä tyydyttämätöntä terveyskeskuslääkärien vastaanotolle pääsyn tarvetta ja palvelujen saatavuuden alueelliseen tasa-arvoon olisi kiinnitettävä huomiota tulevien sote-alueiden palveluja suunniteltaessa.

Käynnissä oleva sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus siirtää palvelujen järjestämisvastuun viidelle sote-alueelle, jotka vastaavat muutamaa poikkeuksen tekevää kuntaa lukuun ottamatta nykyisiä yliopistosairaaloiden erityisvastuualueita.

Kuntoutussäätiö toteutti tutkimuksen yhteistyössä THL:n ja RAY:n kanssa. Aineistona käytettiin THL:n keräämää ATH-aineistoa vuosilta 2012–2013.

Lisätietoja

Shemeikka R, Rinne H, Manderbacka K, Murto J, Kaikkonen R. Terveyspalveluiden saatavuuden alue-erot Suomessa – ATH-tutkimuksen tuloksia erityisvastuualueittain (suunnitellut sote-alueet). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpapereita 37/2014, s. 29–36.

Julkaisu Julkari-arkistossa.


Sisältö päivitetty 07.04.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons