Suoraan sisältöön

Nuorten aikuisten terveyserojen kaventamisessa huomioitava suunniteltujen sote-alueiden väliset erot sekä heikoimmassa asemassa olevat

Keskeisimpinä tuloksina nousivat esiin Läntisen sote-alueen miesten heikko koettu terveys, Itäisen sote-alueen naisten korkea sairastavuus sekä kaikilla alueilla yleinen nuorten aikuisten masennusoireilu. Lähes joka kolmannella nuorella aikuisella on ollut kaksi viikkoa kestäviä masennusoireita vuoden sisällä.

Miehet tupakoivat päivittäin useammin kuin naiset, naisilla tupakointi on yleistä Itäisellä ja Pohjoisella sote-alueella. Miehistä yli 40 prosenttia ja naisista 30 prosenttia käyttää liikaa alkoholia, liikakäyttö on naisilla yleisintä Eteläisellä sote-alueella.

Erot väestöryhmien välillä ovat kuitenkin alue-eroja suurempia. Terveysongelmat ja terveydelle haitalliset elintavat ovat yleisiä taloudellisia hankaluuksia kokevilla ja pelkän perusasteen koulutuksen saanneilla. Esimerkiksi taloudellisia vaikeuksia kokevista naisista joka toisella on vuoden sisällä ollut vähintään kaksi viikkoa kestäviä masennusoireita ja 40 prosentilla on ollut jokin lääkärin toteama sairaus.

Terveyserojen kaventaminen edellyttää, että alueelliset ja väestöryhmittäiset erot terveydessä ja elintavoissa otetaan huomioon tulevien sote-alueiden palvelujen suunnittelussa.

Kaikilla sote-alueilla tulisi kiinnittää huomiota nuorten aikuisten masennusoireisiin sekä panostaa heikossa taloudellisessa asemassa olevien terveyden edistämiseen sekä terveyspalvelujen saantiin. Järjestötoiminnan suunnittelussa ja kohdentamisessa tulisi myös huomioida heikoimmassa asemassa olevien ryhmien erityistarpeet.

Kuntoutussäätiö toteutti tutkimuksen yhteistyössä THL:n ja RAY:n kanssa. Aineistona käytettiin THL:n keräämää ATH-aineistoa vuosilta 2012–2013.

Lisätietoja

Shemeikka R, Rinne H, Saares A, Karvonen S, Murto J, Kaikkonen R. Nuorten aikuisten terveyden ja elintapojen alue-erot – ATH-tutkimuksen tuloksia erityisvastuualueittain (suunnitellut sote-alueet). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen työpapereita 37/2014, s. 37–44.

Linkki julkaisuun.

Erikoistutkija Riikka Shemeikka riikka.shemeikka@kuntoutussaatio.fi
Tutkija Hanna Rinne hanna.rinne@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 15.04.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons