Suoraan sisältöön

Vamlas ja Kuntoutussäätiö kehittävät maahanmuuttajataustaisen vammaisen lapsen ja hänen perheensä palveluita

Suomalainen yhteiskunta pyrkii edistämään perheiden kotoutumista erilaisin palveluin ja tukitoimin, mutta palvelut ovat hajallaan, jakaantuneet usealle sektorille ja niiden saatavuus vaihtelee kunnittain.

Perheille oma kotoutumisneuvoja ja vertaistukea

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön ETU-hankkeessa (2013–15) edistetään ja tuetaan maahanmuuttajaperheiden kokonaisvaltaista kotoutumista.

Hankkeessa mukana olevat perheet saavat hankkeen kotoutumisneuvojan tuen.
Kotoutumisneuvoja seuraa ja tukee perheitä ja auttaa näitä saamaan heille kuuluvia ja sopivia palveluja. Pilottiperheillä on myös mahdollisuus vertaistukeen ja ryhmätoimintaan. Toiminta ja palvelut ovat luottamuksellisia ja perheille täysin vapaaehtoista toimintaa.

Hanke toimii sillanrakentajana toisaalta kotoutuvan perheen ja yhteiskunnan ja toisaalta viranomaisten ja järjestöjen välillä.

”Kotoutuminen on haaste kaikille asianosaisille. Jotta sokkeloisesta palvelulabyrintista päästään selkeään palvelupolkuun, on sekä maahanmuuttajien, viranomaisten että järjestöjen muokattava asenteitaan ja tultava toisiaan vastaan”, sanoo hankkeen projektipäällikkö Larissa Franz-Koivisto.

Käynnistymässä selvitys palvelupoluista

Syksyllä 2014 hankkeessa toteutetaan Vamlasin ja Kuntoutussäätiön yhteistyönä valtakunnallinen selvitys siitä, miten kunnat ovat toteuttaneet palveluita maahanmuuttajaperheille, joissa on vammainen lapsi.

Tavoitteena on kartoittaa, miten eri kunnat ovat järjestäneet kotoutumispalveluita ja sosiaali- ja terveyspalveluita tälle asiakasryhmälle, minkälaisia toimintamalleja on kehitetty heidän tarpeisiinsa ja minkälainen rooli järjestöillä on palvelujen järjestäjänä. Kysely lähetetään syyskuun aikana noin sataan kuntaan.

Lisäksi ETU-hankkeessa selvitetään julkisten palveluiden käyttöä maahanmuuttajien näkökulmasta: millaisena suomalainen palvelujärjestelmä näyttäytyy maahanmuuttajaperheelle, jossa on vammainen lapsi. Hankkeessa kerätään tietoa hankkeen pilottiperheiden palvelupoluista Helsingissä ja Hyvinkäällä.

”Aihe on tärkeä, eikä sitä ole ennen selvitetty. Toivomme, että hankkeessa kerättävä tieto auttaa kuntia ja järjestöjä kehittämään ja suunnittelemaan entistä parempia palveluita maahanmuuttajaperheille, joissa on vammainen lapsi”, sanoo Kuntoutussäätiön tutkija Mirkka Vuorento.

ETU-hankkeen kumppanuusjärjestöt ovat Väestöliitto ry, Autismi ja Aspergerliitto ry, Kehitysvammaisten tukiliitto ry, Tukikeskus HILMA sekä Helsingin ja Hyvinkään kaupungit. Hankkeen rahoittajana toimii RAY.

Lisätietoja

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö
projektipäällikkö Larissa Franz-Koivisto
p. 0400 382 559 | larissa.franz-koivisto@vamlas.fi

Kuntoutussäätiö
tutkija Mirkka Vuorento
p. 044 781 3140 | mirkka.vuorento@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 06.04.2016

Jaa sivu!

WordPress PopUp Plugin
Simple Share Buttons