Suoraan sisältöön

Kuntoutussäätiön selvitys: Ehdotettujen sote-alueiden välillä eroja nuorten aikuisten terveydessä ja elintavoissa

Merkittäviä eroja oli nuorten aikuisten terveydessä, tupakoinnissa ja alkoholinkäytössä. Koettu terveys oli heikoin Turun sote-alueella, jossa 30 % nuorista miehistä ja 23 % nuorista naisista koki terveytensä olevan korkeintaan keskitasoa.Lääkärin toteamat sairaudet olivat yleisimpiä Kuopion sote-alueella asuvilla naisilla, joista 37 prosentilla oli viimeisen vuoden aikana ollut jokin lääkärin toteama tai hoitama sairaus.

Päivittäinen tupakointi oli naisilla yleisintä Oulun Sote-alueella ja miehillä Turun sekä Oulun Sote-alueilla. Alkoholin riskikäyttö oli naisilla yleisintä Helsingin Sote-alueella ja miehillä Oulun Sote-alueella.

Kaikilla alueilla toimeentulovaikeudet ja alhainen koulutustaso olivat yhteydessä terveysongelmiin ja terveydelle haitallisiin elintapoihin. Alueiden väliset erot terveydessä ja elintavoissa eivät kuitenkaan selittyneet pelkästään alueiden välisillä koulutus- ja toimeentuloeroilla.

Valmisteilla olevassa sote-uudistuksessa kaikki julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut annetaan viiden sote-alueen järjestettäväksi. Yksi uudistuksen tavoitteista on väestön terveyserojen vähentäminen. Tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa tulevien Sote-alueiden palvelujen suunnittelussa sekä sote-järjestöjen toiminnan alueellisessa ja sisällöllisessä suuntaamisessa.Hanke jatkuu nuorten Sote-palvelujen saannin selvittämisellä.

Tulokset perustuvat THL:n keräämään Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen aineistoon vuosilta 2012–2013. Kuntoutussäätiö toteutti tutkimuksen yhteistyössä THL:n ja RAY:n kanssa.

Kuntoutussäätiön posteri ESHMS-konferenssissa.

Hanke-esittely

Alueelliset erot nuorten aikuisten terveydessä, toimintakyvyssä sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuudessa

ESHMS-konferenssin abstraktikirja


Sisältö päivitetty 16.04.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons