Suoraan sisältöön

Invalidiliitto ja Kuntoutussäätiö tutkivat, toteutuuko vammaisten ihmisten liikkumisen vapaus Suomessa

Kuntoutussäätiö on yhdessä Invalidiliiton kanssa toteuttanut sähköisen kyselyn Invalidiliiton jäsenille. Tutkimuksen tavoitteena oli saada lisätietoa vammaisten ihmisten todellisista mahdollisuuksista käyttää liikkumisen vapautta. Kyselyä täydennetään asiantuntijahaastatteluilla.

Kyselyssä selvitettiin Invalidiliiton jäsenten kokemuksia ja näkemyksiä mm. kuljetuspalveluiden, auton hankintatuen ja autoon myönnettävien tukitoimien sekä joukkoliikenteen toimivuudesta.

Kyselyssä oli myös osio, jossa selvitettiin Invalidiliiton jäsenten kokemuksia työelämästä ja opiskelusta, saadusta tuesta ja ongelmista liittyen työn tai opiskelun järjestelyihin ja liikkumiseen kodin ja työpaikan tai opiskelupaikan välillä.

Tutkimuksen tiedonkeruuvaihe on juuri toteutettu. Aineiston analysoinnin jälkeen hankkeen tuloksia julkistetaan loppukesästä.

Lisätiedot

Järjestöpäällikkö Anssi Kemppi, Invalidiliitto
anssi.kemppi@invalidiliitto.fi, p. 044 765 1313

Tutkija Jouni Puumalainen, Kuntoutussäätiö
jouni.puumalainen@kuntoutussaatio.fi, p. 040 510 8941


Sisältö päivitetty 06.04.2016

Jaa sivu!

Simple Share Buttons