Suoraan sisältöön

Kuntoutussäätiön tutkimus: Useampi kuin joka viides nuori aikuinen kokee terveytensä keskitasoiseksi tai huonoksi, joka kolmannella ollut masennusoireita

Nuorten aikuisten terveydessä ja elintavoissa on huomattavia alueellisia ja väestöryhmittäisiä eroja. 20–34-vuotiaista joka viides koki terveytensä huonoksi tai keskitasoiseksi.

Heikoimmaksi terveytensä kokivat Etelä-Suomen suuralueella asuvat miehet ja paras koettu terveys oli Uudellamaalla asuvilla naisilla. Nuorten aikuisten yleisimmät sairaudet olivat mielenterveyden häiriöt ja selkäsairaudet. Joka kolmannella oli ollut masennusoireilua.

20–34-vuotiaista miehistä tupakoi päivittäin 19 % ja naisista 15 %. Päivittäinen tupakointi oli miehillä yleisintä Etelä-Suomen suuralueella sekä Pohjois- ja Itä-Suomessa, naisilla se oli yleisintä Pohjois- ja Itä-Suomessa. Miehistä 42 % ja naisista 30 % käytti liikaa alkoholia. Riskirajan ylittävä alkoholinkäyttö oli naisilla yleisintä Uudellamaalla ja miehillä Etelä-Suomen suuralueella.

Lähes joka kolmas oli rahan puutteen vuoksi pelännyt ruuan loppumista, tinkinyt lääkkeiden ostosta tai jättänyt käymättä lääkärissä. Taloudellisia vaikeuksia kokevilla ja vähemmän koulutetuilla oli useilla mittareilla muita huonompi terveys. Myös päivittäinen tupakointi ja runsas alkoholin käyttö oli heillä muita yleisempää.

Alueiden väliset erot koetussa terveydessä ja elintavoissa eivät selittyneet pelkästään alueiden välisillä koulutus- ja toimeentuloeroilla.

Erityisen huolestuttavalta näyttää sekä terveyden että elintapojen suhteen Varsinais-Suomesta Kymenlaaksoon ja Etelä-Karjalaan ulottuvan Etelä-Suomen suuralueen nuorten miesten tilanne.

Pohjois- ja Itä-Suomen naisille tulisi suunnata tukea tupakoinnin lopettamiseen. Alkoholinkäytön suhteen huomiota kannattaa kiinnittää Uudellamaalla asuviin naisiin ja humalahakuisen juomisen suhteen Uudellamaalla ja Etelä-Suomen suuralueella asuviin miehiin.

Linkki pdf-julkaisuun.

Lisätietoja

Riikka Shemeikka
puh. 044 781 3102
riikka.shemeikka@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 06.04.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons