Suoraan sisältöön

Kuntoutussäätiön ja Lapin yliopiston tutkimus: Työhönvalmennus hyödyttää mutta johtaa töihin vain harvoin

Osallistujat arvioivat yleensä hyötyneensä työhönvalmennusta. Sekä Kelan että TE-hallinnon työhönvalmennuksen työllistymistulokset olivat kuitenkin vaatimattomat.

Toisaalta asiakkaat raportoivat monenlaisia muita hyötyjä, kuten elämänhallinnan parantuminen, vuorokausirytmin löytyminen, sosiaalisten valmiuksien lisääntyminen ja verkostojen vahvistuminen.

Puutteita ilmeni yksilöllisessä ohjauksessa, kuntoutussuunnitelman seurannassa, koulutuksen ja työllistymisen tukemisessa sekä valmennuksen jälkeisessä tuessa, siirtymävaiheiden varmistamisessa ja jatkosuunnitelmien toteutumisen seurannassa.

Jos työhönvalmennustoiminnalla halutaan aidosti tukea työllistymistä, työelämäntavoitteita olisi selkiytettävä. Lisäksi tulisi vahvistaa palveluntuottajien osaamista yksilöllissä ohjauksessa, työnantajayhteistyössä ja työn etsinnässä.


Sisältö päivitetty 12.01.2023

Jaa sivu!

Simple Share Buttons