Suoraan sisältöön

Kuntoutussäätiön tutkimus: Vaikeasti työllistyvät ovat vajaakuntoisia ja maahanmuuttajia

Helsinkiläisiin vaikeasti työllistyviin kuuluu väestöosuuksiin verrattuna keskimääräistä enemmän miehiä, iäkkäitä henkilöitä sekä vieraskielisiä työnhakijoita. Vieraskielisiä oli kolmannes ja he erosivat kotimaankielisistä vaikeasti työllistyvistä muun muassa iän ja perheellisyyden osalta. Lisäksi suurella osalla vaikeasti työllistyvistä työttömyys oli pitkäkestoista tai toistuvaa. 

Nämä asiat selviävät tuoreesta Kuntoutussäätiön tutkimusraportista Vaikeasti työllistyvät helsinkiläiset. Tutkimushankkeen tilasi ja rahoitti Helsingin henkilöstökeskus.

Vaikeasti työllistyvät mukaan palveluiden suunnitteluun

Tutkimuksen kohteena olivat yli 500 päivää passiivista työmarkkinatukea saaneet henkilöt, joiden työttömyysajan tuen rahoittavat valtio ja kunta puoliksi. Aineisto koostui Helsingin kaupungin sosiaalitoimen, Kelan, työ- ja elinkeino¬hallinnon sekä Tilastokeskuksen rekisterien tiedoista. Vastaavaa
rekisteri¬tutkimusta kyseisestä asiakasryhmästä ei ole aiemmin tehty.

Kunnat maksoivat vuonna 2010 työmarkkinatukea 144 miljoonaa euroa. Siitä Helsingin osuus oli 17 miljoonaa. Koko maassa oli vuonna 2010 yhteensä 70 000 vaikeasti työllistyvää, joista helsinkiläisiä kahdeksan tuhatta. Perusteita tutkimukselle siis oli paitsi sosiaalisesta, myös taloudellisesta näkökulmasta.

Työmarkkinat eivät tarjoa vakaata työuraa kaikille työvoimaan kuuluville. Eri tutkimukset osoittavat, että vaikeasti työllistyvät ovat keskimäärin muita työttömiä vanhempia ja heikommin koulutettuja. Heillä on lisäksi väestötasoa yleisemmin pitkäaikaissairastavuutta ja vajaakuntoisuutta. Avoimien työmarkkinoiden ulkopuolelle jääneillä on kohonnut riski jäädä pysyvästi työmarkkinoiden marginaaliin tai ulkopuolelle.

– Palvelut ovat usein irrallisia. Toteuttajien ja rahoittajien tulisi sopia palvelujen ketjuttamisesta ja oikea-aikaisuudesta. Tämä edellyttää moniammatillisten verkostojen kehittämistä. Verkostoihin tulisi ottaa mukaan myös kolmas sektori, sanoo Kuntoutussäätiön tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mika Ala-Kauhaluoma.

Hän jatkaa, että työttömille suunnatut kuntoutuspalvelut on arvioitava uudelleen ja kytkettävä selvemmin osaksi muita kokonaisuuksia, esimerkiksi aktivointisuunnitelmia. Samanaikaisesti asiakkaat tulisi saada tiiviimmin mukaan palveluiden suunnitteluun ja arviointiin.

Lisätiedot
Kuntoutussäätiön tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mika Ala-Kauhaluoma
p. 044 781 3096
mika.ala-kauhaluoma@kuntoutussaatio.fi

Julkaisu
Jaakko Harkko & Tuula Lehikoinen & Mika Ala-Kauhaluoma: Vaikeasti työllistyvät helsinkiläiset. Rekisteritutkimus kunnan osarahoittamaa työmarkkinatukea saaneista helsinkiläisistä työttömistä. Tutkimuksia 2012: 4. Helsingin kaupungin tietokeskus. Pdf >>


Sisältö päivitetty 06.04.2016

Jaa sivu!

Simple Share Buttons