Suoraan sisältöön

Kuntoutussäätiö selvittämään nuorten syrjäytymistä eduskunnan tilaamaan tutkimukseen

Nuorten syrjäytymistä koskeva tutkimus on viides tutkimusaihe, josta eduskunnan tarkastusvaliokunta tilaa ulkopuolisen ja riippumattoman asiantuntijatahon tutkimuksen.

Tarkastusvaliokunnan tutkimuspyynnön pääkysymyksenä on, millä edellytyksillä syrjäytymisen ehkäisytoimien vaikuttavuutta, tuloksellisuutta ja kustannustehokkuutta voidaan parantaa. Nuorten syrjäytymistä aiheuttavien ongelmien monitahoisuus vaikeuttaa syrjäytymisen tehokasta ehkäisyä. Myös rahoitusta ja hallinnon alojen yhteistyötä koskevien tietojen puuttuminen vaikeuttaa taloudellisten panostusten ja vaikuttavuuden arviointia.

Tarkastusvaliokunta haluaa selvittää, millä edellytyksillä syrjäytymisen ehkäisytoimien vaikuttavuutta voidaan parantaa. Päämääränä on saada nykyistä selkeämpi vastaus, mitä nuorten syrjäytymisellä ilmiönä tarkoitetaan, mikä on syrjäytyneiden määrä ja mitkä tekijät vaikuttavat syrjäytymiseen.

Toisena keskeisenä lähtökohtana on syrjäytymisen ehkäisyhankkeiden ja toimenpiteiden arviointi eli miten syrjäytymisen ehkäisyhankkeita ja niiden tuloksellisuutta voidaan arvioida? Tutkimuksella halutaan myös nostaa esille syrjäytymistä ehkäisevien toimien hyviä käytäntöjä ja sekä arvioida, miten niitä voidaan hyödyntää nykyistä laajemmin.

Valtion ja kuntien työnjaon ja vastuiden lisäksi valiokunta haluaa tarkastella, mikä merkitys kolmannella sektorilla ja vapaaehtoistoiminnalla on syrjäytymisen ehkäisemisessä.


Sisältö päivitetty 13.04.2021

Jaa sivu!

WordPress PopUp Plugin
Simple Share Buttons