Suoraan sisältöön

Kuntoutussäätiö puuttuu nuorten syrjäytymiseen tutkimuksen keinoin

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kuntoutuksen nykytila ja kehittämistarpeet -hankkeessa selvitetään palvelurakenteen ja tukijärjestelmien toimivuutta haastatteluilla, kyselyillä ja rekisteriaineistoilla.

Hankkeen tutkijan Jaakko Harkon mukaan syrjäytymiskehitykseen on puututtava rakenteellisin keinoin.

– Tutkimus ei voi vaikuttaa siihen, päätyykö yksittäinen nuori lastensuojelun asiakkaaksi. Sen sijaan voimme tutkimus- ja kehittämistyön keinoin etsiä ratkaisuja, miten nuori saisi parempaa tukea lastensuojelun asiakkaana, Harkko sanoo.

Hankkeessa työskentelevän Sarita Lehdon mukaan nuoret ovat vaarassa syrjäytyä etenkin siirtymäkohdissa, yläasteelta toisen asteen opintoihin siirryttäessä ja työelämän kynnyksellä.

– Nivelkohdissa nuoria pitäisi tukea kaikin mahdollisin keinoin. Koulutus ja työelämä ovat osoittautuneet tehokkaimmaksi keinoiksi pysäyttää syrjäytymiskehitys, Lehto sanoo.

Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten kuntoutuksen nykytila ja kehittämistarpeet -hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa, jonka perustella nuorille voidaan kohdentaa heidän tarvitsemiaan palveluita. Kaksivuotisen hankkeen ensimmäiset tulokset raportoidaan vuodenvaihteessa.

Ihan tavallista tutkimusta

Kuntoutussäätiön tutkimus- ja kehittämistyötä on suunnattu jo vuosia sosioekonomisesti heikossa asemassa oleviin ryhmiin. Käynnissä olevissa hankkeissa selvitetään esimerkiksi maahanmuuttajanuorten ja MS-tautia sairastavien nuorten kuntoutuksen kehittämistä.

Vaikka nuoret ovat erityisasemassa syrjäytymiskeskusteluissa, syrjäytyminen pitäisi nähdä laajempana prosessina, Jaakko Harkko muistuttaa. Hän viittaa Kuntoutussäätiön pian valmistuvaan selvitykseen pitkäaikaistyöttömistä helsinkiläisistä. Selvityksen mukaan vaikeimmin työllistyvät kaupunkilaiset ovat yli 50-vuotiaita miehiä. Eli syrjäytymisvaarassa olevien nuorten vanhempia, Harkko kärjistää.

– Työn puute on kaikenikäisten suurin ja tärkein ongelma. Pitäisi kehittää erilaisia tuettuja työllistämisen muotoja, kuten mahdollisuutta osa-aikaiseen työhön.

Kuntoutussäätiössä onkin meneillään työhönvalmennusta kehittävä tutkimushanke. Työhönvalmennus eli ammatillinen kuntoutus, jossa käytännön työtä harjoitetaan työpaikalla tai Kelan hyväksymässä kuntoutusyksikössä, on toistaiseksi osoittautunut varsin tehottomaksi työllistäjäksi. Tavoitteena on nyt selvittää, mikä estää työhönvalmennuksen asiakkaita sijoittumisen avoimille työmarkkinoille.

Lisätiedot

tutkimus- ja kehittämispäällikkö
Mika Ala-Kauhaluoma
044 781 130 96
etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 06.04.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons