Suoraan sisältöön

Punk-hankkeen loppuraportti: Työterveyshuollon käyttö pientyöpaikoilla on puutteellista

Loppuraportin mukaan etenkin pientyöpaikkojen esimiesten ja yrittäjien tiedot työkyky- ja työhyvinvointiasioissa ovat puutteelliset.

Pientyöpaikoilla uudistuminen (Punk) -hankkeessa (2007–2012) kehitettiin hyviä käytäntöjä ja välineitä pienten ja keskisuurten työpaikkojen työhyvinvointityön tueksi. Hankkeessa tuotettiin mm. työhyvinvointikoulutuksen malli ja materiaalia koulutuksen tueksi, kumppanuusmalli pk-työpaikkojen ja työterveyshuoltojen yhteistyölle sekä kaksi varhaiskuntoutuksen palvelukonseptia.

Pientyöpaikkojen työkyvyn tuki on Punk-hankkeen loppuraportti. Se koostuu hankkeen kehittämistyön kuvauksesta ja hankkeen ulkoisesta arvioinnista. Hankkeessa tuotettu materiaali on tallennettu raportin liitteenä jaettavalle muistikortille.

Punk-hankeen lähtökohta oli työterveyshuollon asiantuntemuksen saaminen pientyöpaikkojen käyttöön. Hankkeen tulokset osoittivat, että pientyöpaikkojen esimiestyön tukemisessa ja henkilöstöjohtamisen käytännöissä on vielä kehitettävää.

Lue lisää Punk-hankkeesta >>

Punk-hankkeen teemat ja tavoitteet ovat edelleen ajankohtaisia, ja hankkeelle on ollut aito tilaus. Työkyvyn tukeminen ja työhyvinvoinnin edistäminen ovat keskeisiä sisältöjä keskusteluissa työurien pidentämisestä riippumatta työantajan koosta tai toimialasta.

Punk-hanke toteutettiin Euroopan sosiaalirahaston ja sosiaali- ja terveysministeriön tuella vuosina 2009–2012. Hankkeen toteutuksesta vastasivat Kuntoutussäätiö, Tampereen yliopiston Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos sekä kuntoutuskeskukset Avire-Kuntoutus Oy ja Kiipula.


Sisältö päivitetty 06.04.2016

Jaa sivu!

Simple Share Buttons