Suoraan sisältöön

Sydän 60+ -hanke: Kuntoutus vähentää valtimotautien vaaratekijöitä

Sydän- ja verisuonitaudit on viime vuosien suotuisasta kehityksestä huolimatta Suomessa edelleen suurin yksittäinen kuolleisuutta aiheuttava sairausryhmä.

Intensiiviset kuntoutuspalvelut ovat parhaiten työikäisen väestön saatavilla, vaikka yhä useampi sydän- ja verisuonitautiin sairastuva on iäkkäämpi. Suuret ikäluokat ovat nyt yli 60-vuotiaita, joten iäkkäille sydänpotilaille kohdennetulla kuntoutusmallilla on perusterveydenhuollossa selkeä tarve.

Myös elämänlaatu koheni kuntoutuksella

Kuntoutussäätiön Sydän 60+ -hankkeessa kehitettiin kuntoutuspalveluita yli 60-vuotiaille sepelvaltimotautia sairastaville sekä selvitettiin kuntoutuksen vaikuttavuutta. Tavoitteena oli lisäksi selvittää, voidaanko ohjelmalla pienentää sepelvaltimotautiin ja kuntoutumiseen liittyvää sosiaalista eriarvoisuutta.

Hankkeen tulokset osoittavat, että sovelletulla kuntoutuksella voidaan merkittävästi alentaa joitakin keskeisiä valtimotautien vaaratekijöitä, kuten kolesterolia ja ylipainoa, sekä kohentaa iäkkäiden potilaiden vireyttä ja psyykkistä hyvinvointia.

Kuntoutusryhmien potilaat tunsivat elämänlaatunsa kohentuneen kuntoutuksen myötä. Tulosten perusteella näyttää siltä, että kuntoutuksella voidaan parantaa etenkin heikossa sosioekonomisessa asemassa olevien potilaiden elämänlaatua.

Tuloksia syntyisi jo muutaman tunnin ravintoterapialla

Projektipäällikkö, professori Juhani Julkusen mukaan tulokset viestivät siitä, ettei ikääntyvien sydän- ja verisuonisairauksia hoideta nykyisellään riittävän tehokkaasti. Perusterveydenhuollossa pitäisi kiinnittää huomiota lääkehoidon lisäksi etenkin ravitsemukseen.

– Tutkimukseen osallistuneet potilaat, jotka tekivät muutoksia ruokavalioonsa, onnistuivat merkittävästi alentamaan kolesterolia ja verenpainetta. Monet potilaat olivat ravitsemusasioista kiinnostuneet, ja ruokatottumuksiin pystyttiin vaikuttamaan jo kahdella ravintoneuvontatunnilla, Juhani Julkunen kertoo.

Sydän 60+ -hankkeen päätulokset esiteltiin maanantaina Kuntoutussäätiön Sydänkuntoutus ikääntyvässä Suomessa -seminaarissa.

Yli 60-vuotiaiden sepelvaltimotautia sairastavien avokuntoutuksen kehittäminen ja vaikuttavuuden arviointi (Sydän 60+) -hanke toteutettiin Raha-automaattiyhdistyksen tuella vuosina 2008–2011 yhteistyössä Helsingin ja Vantaan kaupunkien terveyskeskusten kanssa.

Hankkeeseen osallistuneiden erikoissairaanhoidon palveluiden käytön seurantaa jatketaan tutkimussuunnitelman mukaisesti seuraavan kahden vuoden ajan.


Sisältö päivitetty 06.04.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons