Suoraan sisältöön

Perustuksia valamassa -raportti esittää toimia työterveysyhteistyön kehittämiseksi

Perustuksia valamassa julkaistaan osana Pientyöpaikoilla uudistumisen (Punk) -hanketta.

Työselosteeseen on koottu huomioita ja kehittämisehdotuksia koko hankkeen ajalta.

Kohti pienyritysten ja työterveyshuollon kumppanuutta

Perustuksia valamassa -raportissa perehdytään pientyöpaikkojen ja työterveyshuollon yhteistyöhön. Hankkeeseen osallistui seitsemän pientä tai keskisuurta työpaikkaa ja niiden työterveyshuollot.

Hankkeessa kartoitettiin työpaikkojen näkemyksiä, toiveita ja tarpeita, jotka koskivat työterveysyhteistyötä ja työhyvinvointia. Samalla kehitettiin pientyöpaikkojen ja työterveyshuollon yhteistyötä esimerkiksi sopimalla säännöllisestä yhteydenpidosta ja tiedonkulusta työpaikan ja työterveyshuollon välillä.

Yhteistyöllä terveyshuollosta haluttiin tehdä pientyöpaikkojen keskeinen kumppani, joka auttaa tukemaan työkykyä ja pidentämään työuria. Lähtökohtana oli, että sairauslähtöisistä käytännöistä siirrytään ennakoivaan työterveyshuoltoon.

Monta mutkaa yhteistyön tiellä

Raportin keskeinen viesti on, etteivät työterveyshuoltojen toimintamallit nykyisellään vastaa pienyrittäjän tarpeita.

Työterveyshuolto on aikoinaan syntynyt isojen työpaikkojen tarpeisiin ja sitä kehitetään yhä isoja työpaikkoja silmällä pitäen. Pienet yritykset ovat yhä toissijaisia, vaikka noin puolet työvoimasta työskentelee pienillä tai keskisuurilla työpaikoilla.

Pienyritysten ja työterveyshuollon yhteistyö on yleensä vähäistä. Pienyrityksissä ei välttämättä tunneta työterveyshuollon mahdollisuuksia ja työterveyshuolto saatetaan nähdä vain kulueränä.

Konkreettisia toimia yhteistyön kehittämiseksi

Pelastuksia valamassa -raportti esittää kolme osa-aluetta, joilla pientyöpaikkojen ja työterveyshuollon yhteistyötä voisi kehittää.

  1. Työterveyshuollon oma toiminta: toimintaa on muutettava joustavammaksi, jotta pienyritysten erityistarpeet tulisi huomioiduksi.
  2. Työterveystyötä tukevat välineet, kuten työterveyshuollon toimintasuunnitelman selkeyttäminen ja yhteistyön lisääminen esimerkiksi kuntoutuspalveluiden ja työsuojelun kanssa.
  3. Yhteiskunnallinen ohjaus: Työterveyshuollon oman työn suunnittelulla ja johtamisella voidaan vaikuttaa työterveysyhteistyön laatuun. Esimerkiksi työterveyshuollon henkilöstön toimenkuvia tulisi tarkastella uudelleen ja koulutusta uudistaa.

Lisätiedot

Perustuksia valamassa -raportti on toteutettu osana Pientyöpaikoilla uudistumisen (Punk) -hanketta. Tutustu pdf-raporttiin tästä linkistä.

Punk-hankkeen (2009–2012) tavoitteena on työhyvinvoinnin kehittäminen. Hankkeessa ovat mukana Kun­toutussäätiö, Tampereen yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos ja Kiipulasäätiö sekä seitsemän työterveyshuoltoyksikköä. Hankkeen on rahoittanut Euroopan sosiaalirahasto ja Sosiaali- ja terveysministeriö.


Sisältö päivitetty 06.04.2021

Jaa sivu!

WordPress PopUp Plugin
Simple Share Buttons