Suoraan sisältöön

Kuntoutussäätiö sisältöasiantuntijana Lukihäiriö.fi -sivustossa

Kuntoutussäätiöllä on pitkä historia oppimisvaikeuksien tutkimus- ja kehittämishankkeista, joiden pohjalta se toimii sivustolla oppimisvaikeuksiin liittyvien sisällöllisten kysymysten asiantuntijana.

Esimerkkinä hankkeista vuosina 2006–2010 käynnissä ollut Opi Oppimaan, jossa tavoitteena oli kehittää ja muokata uusia palveluja aikuisille ja nuorille, joilla on oppimisvaikeuksia. Hanke kuului RAY:n oppimisvaikeusohjelmaan.  

Lukihäiriö eli lukivaikeus on yleistä: noin 6–10 prosentilla suomalaisista on vaikeuksia lukemisessa tai kirjoittamisessa. Uudelle, erityisesti nuorille suunnatulle lukihäiriö.fi-sivustolle on koottu perustietoa lukivaikeudesta: miten se ilmenee, miten sitä testataan ja millaisia apukeinoja ja -välineitä on olemassa. Sivuilla voi myös tehdä pikatestin, joka kertoo alustavasti, voiko testin tekijällä olla lukivaikeus.

Lukivaikeuksia voidaan tunnistaa ja diagnosoida eri tavoin, ja tutkimuksia tekevät useat eri alojen ammattilaiset, kuten erityisopettajat, puheterapeutit, psykologit ja neuropsykologit.

Lukihäiriön kanssa voi pärjätä hyödyntämällä erilaisia apukeinoja ja -välineitä. Apuvälineitä voivat olla esimerkiksi nauhurit ja tallentimet, tietokoneohjelmat ja -sovellukset tai kamerat.  Äänikirjoista voi olla paljon apua, jos lukeminen painetusta kirjasta on työlästä. Celia tarjoaa kaikenlaista kirjallisuutta äänikirjoina mm. henkilöille, joilla on lukivaikeus.

Lisätietoja

  • lukihairio.fi
  • Psykologi Johanna Nukari, Kuntoutussäätiö, p. 044 781 3109, etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi
  • Tiedottaja Johanna Kainulainen, Celia-kirjasto, p. 040 186 9129, etunimi.sukunimi@celia.fi
  • Ohjaava opettaja Heidi Lindqvist, Suomenruotsalainen erityispedagoginen resurssikeskus (SPERES), p. 040 5001908, etunimi.sukunimi@speres.fi

Sisältö päivitetty 06.04.2016

Jaa sivu!

Simple Share Buttons