Suoraan sisältöön

Kuntoutussäätiö kehitti kuntoutusmallin akateemisten pätkätyöläisten tarpeisiin

Kuntoutussäätiön ja Avire-Kuntoutus Oy:n toteuttamassa TUULI-hankkeessa (2008–11) tavoitteena oli löytää akateemisille pätkätyöläisille soveltuvia kuntoutustarpeen arviointikeinoja. Tavoitteena oli myös kehittää kohderyhmälle soveltuva varhaiskuntoutusmalli. Hankkeen rahoittivat Kansaneläkelaitos ja Valtion työsuojelurahasto. Hankkeen arviointi tehtiin Kuntoutussäätiön tutkimus- ja kehittämisyksikössä. Arvioinnin rahoitti Kansaneläkelaitos.

Voimavarat vahvistuivat kuntoutusinterventiolla

Hankkeeseen osallistuneet kertoivat määräaikaisuuteen liittyvän epätietoisuuden haittaavan työssä jaksamista. Hieman vajaa kolmasosa koki tämän haittaavan paljon. Selvä enemmistö raportoi työn henkisen kuormituksen ongelmista.

Kuntoutustarvetta arvioitiin hankkeessa kehitetyllä hyvinvointianalyysilla. Arvioinnin tulosten perusteella hyvinvointianalyysi näyttäisi toimivan myös kuntoutuksellisena mini-interventiona.  Analyysi koettiin osallistujien keskuudessa varsin hyödylliseksi toimenpiteeksi. Koettu hyöty näyttäisi olevan samalla tasolla myös yhdeksän kuukautta hyvinvointianalyysin päättymisestä.

Kuntoutusinterventiossa paneuduttiin oman työn kuormitustekijöihin, työuraa koskeviin tavoitteisiin, stressinhallintaan, rentoutumisen opetteluun, voimavaroihin sekä unen laatuun ja riittävyyteen. Osallistujat kokivat, että kuntoutusinterventio kohensi heidän kykyään huolehtia omasta hyvinvoinnistaan sekä vahvisti psyykkisiä ja sosiaalisia voimavaroja ja stressin hallintaa. Myös työkyvyn koettiin kohentuneen.

”Kuntoutusjärjestelmää tulee kehittää huomioiden työn ja työelämän muutokset. TUULI oli hyvä avaus tällä saralla, mutta hanke oli suunnattu vain pienelle osalle epätyypillistä työtä tekevien joukkoa. Arvioinnin suositus on, että TUULI-kuntoutusmalli tulisi toteuttaa ainakin kertaalleen Suomen yliopistoissa”, Kuntoutussäätiön tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mika Ala-Kauhaluoma kertoo.

Lisätietoja: Mika Ala-Kauhaluoma, tutkimus- ja kehittämispäällikkö, Kuntoutussäätiö
puh. 044 781 3096, mika.ala-kauhaluoma@kuntoutussaatio.fi

Julkaisu: Ala-Kauhaluoma M, Henriksson M. Akateemisten pätkätyöläisten hyvinvointi ja kuntoutus. TUULI-kehittämishankkeen arvioinnin loppuraportti. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 77, 2011. ISBN 978-951-669-870-3 (nid.), 978-951-669-871-0 (pdf).

Linkki sähköiseen versioon:
http://hdl.handle.net/10138/27785

Tilaukset: julkaisut@kela.fi tai puh. 020 634 1947.

Mika Ala-Kauhaluoman ja Mikko Henrikssonin esitys TUULI-hankkeen loppuseminaarissa 22.9. (pdf).


Sisältö päivitetty 06.04.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons