Suoraan sisältöön

TUULI-hankkeen päätösseminaari ”Akateeminen pätkätyöläisyys hyvinvoinnin haasteena” syyskuussa

22.9.2011 klo 13-16                   
Kelan päätoimitalon auditorio
Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki

 

Millaisia kuntoutustarpeita on akateemisella pätkätyöläisellä?

 

Akateemisesti koulutetut työskentelevät usein määräaikaisissa työsuhteissa, esimerkiksi projektiluontoisissa tehtävissä. Määräaikaisissa työsuhteissa tehtävää työtä luonnehtii usein epävarmuus, jonka on katsottu aiheuttavan erilaisia terveyden ja hyvinvoinnin ongelmia. Akateemisten pätkätyöläisten kuntoutustarvetta ei kuitenkaan arvioida systemaattisesti työterveyshuollossa eikä työvoimatoimistossa.

 

Kuntoutussäätiön ja Avire-Kuntoutus Oy:n toteuttamassa TUULI-hankkeessa (2008–11) tavoitteena on ollut löytää kohderyhmälle soveltuvia kuntoutustarpeen arviointikeinoja sekä työterveyshuoltoon että työvoimatoimistoon. Eri toimijoiden välille on etsitty uutta toimintatapaa ja tehtäväjakoa, jotta pätkätöissä olevat pääsisivät oikea-aikaisesti tarvitsemaansa kuntoutukseen. Hankkeen rahoittivat Kansaneläkelaitos ja Valtion työsuojelurahasto.

 

Lisäksi hankkeessa on kehitetty kohderyhmälle soveltuvaa varhaiskuntoutusmallia, johon määräaikaisissa työsuhteissa olevien on mahdollista osallistua. Kehitetystä mallista on tehty Kuntoutussäätiön tutkimus- ja kehittämisyksikössä kokonaisarviointi. Arvioinnin rahoitti Kansaneläkelaitos.

 

Akateeminen pätkätyöläisyys hyvinvoinnin haasteena -seminaarissa keskustellaan akateemisten pätkätyöläisten työelämästä ja varhaiskuntoutuksesta, esitellään TUULI-hanke sekä sen arvioinnin tulokset. Lisäksi kuullaan hankkeeseen osallistuneen akateemisen pätkätyöläisen puheenvuoro. Kela esittää kommenttipuheenvuoronsa määräaikaisista työsuhteista ja kuntoutuksesta, ja loppuun on varattu aikaa keskustelulle.

 

Hankkeesta julkaistaan loppuraportti syksyllä 2011.

 

Lisätietoja seminaarista antaa

Leena Penttinen

leena.penttinen@kela.fi

Puh. 020 634 3205

Ohjelma ja Ilmoittautumiset tästä linkistä >>


Sisältö päivitetty 06.04.2016

Jaa sivu!

Simple Share Buttons