Suoraan sisältöön

Kuntoutussäätiö tutkii vaikeasti työllistyviä helsinkiläisiä

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää rekisteritietojen avulla vaikeasti työllistyvien helsinkiläisten työmarkkina-asemaan liittyviä taustatekijöitä ja laatia tulosten perusteella suosituksia työllistämisen toimenpiteistä. Myös toimenpiteiden tarkoituksenmukainen kohdentaminen oikeille kohderyhmille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on keskeinen tavoite.

Tutkimushankkeen taustalla on Helsingin kaupungin työllistämistoimikunnan aloite selvittää kaupungin työllisyyspolitiikan kehittämistyön tueksi helsinkiläisten vaikeasti työllistyvien työmarkkina-asemaan liittyviä taustatekijöitä rekisteritietojen avulla. Saatujen tulosten perusteella laaditaan suosituksia henkilöiden työmarkkina-asemaan vaikuttavien toimenpiteiden tehostamiseksi ja tarkoituksenmukaiseksi kohdentamiseksi. Tutkimuksessa laadittuja toimenpide-ehdotuksia voidaan hyödyntää muun muassa Helsingin kaupungin eri virastojen työllisyydenhoidon linjauksissa.

Tutkimukseen luetaan mukaan helsinkiläiset, jotka saivat kunnan osarahoittamaa työmarkkinatukea lokakuussa 2010. Toisin sanoen on kyse helsinkiläisistä, jotka ovat saaneet työmarkkinatukea 500 päivää tai jotka ovat siirtyneet työttömyyspäivärahalta työmarkkinatuelle.  Lisäehtona on, että työtön henkilö ei osallistu työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen tai kuntouttavaan työtoimintaan. (työttömyysturvalaki; 14 luku, 3 a §). Perusjoukon oletettu koko on noin 5100 henkilöä.

Aineisto koostuu Helsingin sosiaalitoimen, Kelan, työ- ja elinkeinoministeriön ja Tilastokeskuksen rekisterien tiedoista: henkilöiden sosiodemografisista taustoista, työllisyys- ja työttömyyshistoriasta, vajaakuntoisuudesta ja pitkäaikaissairauksista ja toimeentulosta. Aineisto antaa mahdollisuuden tarkastella työhallinnon työmarkkinatoimenpiteitä kokonaisuutena yhdessä Kelan ja sosiaalitoimen asiakkuuksien ja kuntouttavien toimenpiteiden kanssa, mikä tuo hallinnonalakohtaiseen tarkasteluun verrattuna merkittävää lisäinformaatiota. Lisäksi aineisto antaa mahdollisuuden tutkia toimenpidehistorioiden sekä henkilöiden vajaakuntoisuuden ja pitkäaikaissairastavuuden yhteyttä.
Tutkimuksen on määrä valmistua vuoden 2011 lopussa.

Lisätiedot
Osastopäällikkö Eija Hanni, Helsingin kaupunki, eija.hanni(at) hel.fi
p. (09) 310 1611

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mika Ala-Kauhaluoma, Kuntoutussäätiö,
mika.ala-kauhaluoma(at)kuntoutussaatio.fi
p. 050 3314569


Sisältö päivitetty 06.04.2016

Jaa sivu!

Simple Share Buttons