Suoraan sisältöön

Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 12.–13.4: Voidaanko kuntoutuksella pidentää työuria?

Luvassa on uutta näkökulmaa esimerkiksi työurien pidentämiseen, työhön paluuseen masennuksen jälkeen sekä kuntoutuspalvelujen kilpailuttamiseen. Sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehula tuo tilaisuuteen valtiovallan tervehdyksen.

Työterveyshuollolla keskeinen rooli kuntoutuksessa

– Kuntoutuksen voima on usein siinä, että se aloitetaan riittävän varhain. Työssä jaksamisen tukeminen työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyönä on mitä parhainta varhaiskuntoutusta, Kuntoutussäätiön toimitusjohtaja Veijo Notkola sanoo.

Työterveyshuollon roolia kuntoutuksessa käsitellään 12.4. työryhmässä Työkyvyn tukeminen työterveyshuollon ja työpaikan yhteisenä haasteena. Asiasta puhuu mm. lääkintöneuvos Kristiina Mukala sosiaali- ja terveysministeriöstä. Työterveyslaitoksen teemajohtaja Päivi Husman puolestaan kertoo, kuinka työpaikka voi toimia työkyvyn ja terveyden edistämisen areenana.

Työhön paluu masennuksen jälkeen vaatii vastaantuloa

Masennuksesta toipuvan henkilön työhön paluu vaatii yhteistyötä, vastuunottoa ja inhimillisyyttä. Työpaikan on tultava vastaan. Tukea työhön paluuseen sitä tarvitseville -työryhmässä 13.4. pohditaan edellä mainitun lisäksi myös sitä, miten työpaikkojen ilmapiiriä saataisiin kohennettua niin, että työpaikalle olisi paitsi hyvä palata, siellä olisi myös hyvä olla.

Kuntoutussäätiön Työhön paluu sairauslomalta masennusoireiden jälkeen -projektin alustavat tulokset ovat rohkaisevia.

– Toimivilla työhön paluun tuen malleilla voidaan edistää työssä jaksamista ja jatkamista ja siten vähentää masennuksesta aiheutuvien työkyvyttömyyseläkkeiden määrää. Projektin osallistujien palautteen mukaan kiitosta ovat saaneet ryhmien pieni koko ja niissä saatu vertaistuki, projektityöntekijöiden ammattitaito, työskentelyn pitkäjänteisyys ja projektissa aikaansaatu verkostoyhteistyö, projektipäällikkö Raija Tiainen kertoo.

Työryhmien lisäksi Kuntoutuspäivien ohjelma koostuu yleisohjelmasta, jossa työhyvinvointia ja työurien pidentämistä pohtii STTK:n sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi.

Vammaisten ihmisten oikeudesta kuntoutukseen puhuu Rehabilitation Internationalin presidentti Anne Hawker Uudesta-Seelannista.

Päivät päättyvät paneeliin, jossa keskustellaan kilpailuttamisen käytännöistä ja kuntoutuksen kehittämisestä. Mukana ovat mm. toiminnanjohtaja Markku Salo Päijät-Hämeen sosiaalipsykiatrisesta säätiöstä sekä kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko Kelasta.


Sisältö päivitetty 07.04.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons