Suoraan sisältöön

Tiedote: Kuntoutussäätiön KOJU-hanke kehittää kolmannen ja julkisen sektorin kuntoutusyhteistyötä

– Idea hankkeelle syntyi kahdesta havainnosta. Ensinnäkin kenelläkään tässä maassa ei tuntunut olevan selkeää kokonaiskuvaa siitä, missä määrin ja millä tavalla kolmas sektori osallistuu kuntoutuksen toteutukseen. Toiseksi, sektoreiden välinen yhteistyö sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa on ollut keskeinen puheenaihe jo jonkin aikaa. Myös kuntoutus on syytä kytkeä tähän, tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mika Ala-Kauhaluoma Kuntoutussäätiöstä kertoo.

Valtakunnallinen kysely käynnissä

Tutkimuksen kohteena ovat sosiaali- ja terveysalan toimijat, ja sen avulla pyritään selvittämään kolmannen sektorin kuntoutustoimintoja ja edistämään eri toimijoiden yhteistyötä. Keskeisenä tavoitteena on kansalaistoiminnan edellytysten turvaaminen kuntoutuksen alueella.

Parhaillaan on käynnissä valtakunnallinen kysely kolmannen sektorin toimijoille. Siinä kartoitetaan toimijoiden kuntoutuksen toteutusta sekä yhteistyön muotoja ja siitä saatuja kokemuksia. Kysely on lähetetty lähes tuhannelle organisaatiolle.

– Hanke pyrkii paitsi tunnistamaan yhteistyön kipupisteitä, myös tuomaan esiin konkreettisia yhteistyölle asetettavia suuntaviivoja, Ala-Kauhaluoma selventää.

Alustavista tuloksista kerrotaan Kuntoutussäätiön järjestämillä Valtakunnallisilla kuntoutuspäivillä 12.–13.4.2011.

Tutkimuksesta antaa lisätietoja

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mika Ala-Kauhaluoma
mika.alakauhaluoma(at)kuntoutussaatio.fi | p. 050 331 4569

Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama Kolmannen ja julkisen sektorin palveluyhteistyö monitahoisessa kuntoutuksessa -hanke toteutetaan yhteistyössä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton ja Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistyksen (YTY) kanssa.


Sisältö päivitetty 16.04.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons