Suoraan sisältöön

Nimitysuutisia Kuntoutussäätiön Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksessa

Kuntoutussäätiön Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen tutkimus- ja kehittämispäällikkö, dosentti Kristiina Härkäpää on kutsuttu kuntoutustieteen professoriksi Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan vuoden 2011 alusta.
Toimivapaansa aikana hän jatkaa Kuntoutussäätiössä kahden meneillään olevan tutkimushankkeen – Maahanmuuttajat kuntoutuspalvelujen asiakkaina ja Työvalmennuksen nykytila ja kehittämistarpeet – vastuututkijana.

VTT Mika Ala-Kauhaluoma toimii Härkäpään sijaisena tutkimus- ja kehittämispäällikkönä. Hänen vastuualueenaan on Sosiaalisen ja työstä syrjäytymisen ehkäisy -toimintalinja. Tätä ennen Mika Ala-Kauhaluoma on työskennellyt Kuntoutussäätiössä tutkijana ja erikoistutkijana 10 vuoden ajan. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat mm. ammatillisen kuntoutuksen toimintamallit, työelämäyhteydet ja työllistymisen tukitoimet, kuntoutusjärjestelmän toiminta sekä arviointitutkimus.

FT, kliinisen neuropsykologian dosentti Erja Poutiainen aloitti vuoden alusta Kuntoutussäätiössä tutkimusjohtajana.

Hänen asiantuntemuksensa painottuu neurologisen potilaan kuntoutuksen kysymyksiin ja erityisesti neuropsykologiseen kuntoutukseen. Lisäksi hänellä on pitkäaikaista psykologian ja neuropsykologian alan yliopistollista ja terveydenhoitoon suuntautuvaa koulutuskokemusta. Tutkimus- ja kehitystoiminnassa painopisteenä on ollut keskushermostosairauksiin liittyvien neuropsykologisten jälkioireiden aiheuttaman haitan ja niistä kuntoutumisen tutkimus sekä psykologisten menetelmien kehitystyö. 
Poutiainen jatkaa edelleen osa-aikaisesti myös HYKS:n neurologian klinikalla toteutettavan tutkimusprojektinsa johdossa.

Sisältö päivitetty 06.04.2016

Jaa sivu!

Simple Share Buttons