Suoraan sisältöön

Punk-hanke tiedottaa: Työkyvyn tuki -toimintamallin laatimisen avuksi nettipohjainen työkirja

Työpaikan tulee yhteistyössä työterveyshuollon kanssa rakentaa työkyvyn tukemiseksi toimintamalli jo ennen työkyvyn alenemisen uhkaa. Mallissa pyritään edistämään työntekijöiden työterveyttä ja työkykyä riittävästi ja oikea-aikaisesti mm. varhaisen reagoinnin ja tuen sekä sairauspoissaolojen seurannan sekä työhön paluun tuen avulla.

Työpaikka ja työterveyshuolto sopivat työkyvyn tukimallia laatiessaan yhteistyöstä ja työnjaosta työkykyasioiden hoitamisessa, jolloin myös esimiestyö helpottuu ja selkeytyy.

Toimintamallin tekemisessä on hyvä käyttää apuna ilmaista ja helppokäyttöistä, nettipohjaista Työkyvyn tuki -työkirjaa, joka on kehitetty Euroopan sosiaalirahaston ja sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa, Kuntoutussäätiön alaisessa Punk-hankkeessa.

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 13 luvun 5 §:n muuttamisesta (67/2010) edellyttää, että kaikille työpaikoille, joissa on yli 20 työntekijää, kehitetään työpaikan ja työterveyshuollon yhteistyönä Työkyvyn tuki -toimintamalli. Lakimuutoksen seurauksena 1.1.2011 työkyvyn tukemisen merkitys korostuu työpaikoilla ja jatkossa yhteistyötä tulee enenevässä määrin tiivistää työterveyshuollon kanssa. Päävastuu työkyvyn tukemisessa on työpaikoilla, mutta terveydenhuollon ammattilaisten tuki ja osaaminen korostuvat entisestään.

Punk (pientyöpaikoilla uudistuminen) 2009–2012 on työhyvinvointiin liittyvä kehittämishanke. Kohderyhminä ovat pk-työpaikat, pientyöpaikat, mikroyritykset ja niiden työntekijät sekä yksinyrittäjät.

Tavoitteena on edistää työhyvinvointia pientyöpaikoilla, kehittää välineitä työkyky- ja osaamiskysymysten käsittelyyn, rakentaa yhteistyökäytäntöjä pientyöpaikkojen ja työterveyshuoltojen kesken sekä kehittää pientyöpaikkojen erityistarpeet huomioon ottavia varhaiskuntoutuksia.

Hanketta toteuttavat Kuntoutussäätiö, Tampereen yliopiston tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos ja Kiipulasäätiö sekä useat eri työterveyshuollot. Rahoittajina toimivat Euroopan sosiaalirahasto sekä sosiaali- ja terveysministeriö.

Punk-hanke kouluttaa työterveyshuoltojen asiantuntijoita yhdessä Työterveyslaitoksen kanssa joulu- ja tammikuun aikana kuudella paikkakunnalla. Koulutukset ovat ilmaisia


Sisältö päivitetty 15.04.2021

Jaa sivu!

Simple Share Buttons