Suoraan sisältöön

Kuntoutussäätiö pyrkii edistämään kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämistoiminnan asemaa järjestöyhteistyöllä

Kuntoutussäätiöllä on pitkä ja monipuolinen kokemus kuntoutukseen liittyvästä yhteistyöstä järjestöjen kanssa. Yhteistyö on vaihdellut sairausryhmäkohtaisista (esimerkiksi sydän, syöpä, MS-tauti, mielenterveys) kehittämis- ja arviointihankkeista laajempiin kolmannen sektorin kanssa tehtyihin tutkimus- ja kehittämishankkeisiin sekä Euroopan unionin rahoittamiin projekteihin.
Lisätietoja hankerekisteristämme >>

Kuntoutussäätiö pyrkii tulevaisuudessa entistä tavoitteellisemmin edistämään kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämistoimintaa yhteistyössä muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Kuntoutussäätiössä on kuluvana vuonna käynnistynyt tutkimus- ja kehittämishanke (KOJU), jossa tarkastellaan kolmannen ja julkisen sektorin palveluyhteistyötä työikäisten kuntoutuksessa. Toteutamme KOJU-hankkeeseen liittyvän valtakunnallisen lomakekyselyn alkuvuonna 2011.
Lisätietoja KOJU-hankkeesta >>

 

Nyt kartoitamme loppuvuoden 2010 aikana kolmannen sektorin kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämistoimintaan liittyviä tarpeita. Tulemme raportoimaan kartoituksen tuloksista nettisivuillamme ja vuoden 2011 Kuntoutuspäivillä. Hyödynnämme tuloksia kehittäessämme edelleen järjestöjä palvelevaa rooliamme kuntoutuksen alueella.

Lisätietoja kartoituksesta ja yhteistyösuunnitelmista:
toimitusjohtaja Veijo Notkola
p. 040 509 4182
etunimi.sukunimi@kuntoutussaatio.fi


Sisältö päivitetty 06.04.2016

Jaa sivu!

Simple Share Buttons