Suoraan sisältöön

Masennus vie eläkkeelle asiantuntijanaisia työuran loppupäässä

Mielenterveyden häiriöistä johtuvia eläkkeitä alkaa eniten 58-64-vuotiailla asiantuntija-ammateissa toimivilla naisilla.Valtaosa näistä työkyvyttömyyseläkkeistä johtuu masennuksesta.

Sen sijaan nuorimmissa ikäryhmissä mielenterveyssyistä alkavissa eläkkeissä myös skitsofrenia ja muut psykoosit ovat yleisiä.

Tiedot ilmenevät Ammatit ja työkyvyttömyyseläkkeet -tutkimuksesta, jossa selvitettiin eläkkeitä vuosina 1997-2006.

Asiantuntijatehtävissä masennus korostuu eläkkeen syynä muita sairauksia enemmän. Työntekijäammateissa myös muut sairaudet, erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairaudet, aiheuttavat merkittävästi työkyvyttömyyttä. Työkyvyttömyyseläkkeitä alkaa työntekijäammateissa kaksi kertaa enemmän kuin asiantuntijatehtävissä.

Erot eri ammattiryhmien välillä ovat pienempiä mielenterveyden häiriöihin perustuvissa eläkkeissä kuin tuki- ja liikuntaelin sairauksissa. Masennuksen perustuvia eläkkeitä alkoi naisille enemmän kuin miehille, mutta ammattien välillä on eroja. Työntekijäammateissa masennuseläkettä edelsi usein työttömyys. Asiantuntija-ammateissa yhteyttä työttömyyden ja näiden eläkkeiden välillä ei sen sijaan todettu.

Naiset ovat miehiä useammin osatyökyvyttömyyseläkkeellä. Se on käytetyin julkisen sektorin tehtävissä, kuten hoitoalalla sekä siivous- ja kiinteistön hoitotyössä.

Kuntoutussäätiön ja Eläketurvakeskuksen toteuttama Ammatit ja työkyvyttömyys -tutkimus on osa masennusperäisen työkyvyttömyyden vähentämiseen tähtäävää Masto-hanketta. Tutkimustulosten perusteella Masto-hankkeen keväällä 2011 julkistettavassa loppuraportissa tehdään suosituksia työkyvyttömyyden vähentämiseksi.

Taustaa
Ammatit ja työkyvyttömyyseläkkeet -tutkimuksessa tarkasteltiin työkyvyttömyyseläkkeiden alkavuutta eri ammateissa sairausryhmittäin vuosina 1997-2006. Tutkimuksen aineistossa oli 272 000, iältään noin 30-64-vuotiasta työvoimaan kuulunutta henkilöä. Aineisto perustuu Tilastokeskuksen ja Eläketurvakeskuksen rekisteritietoihin.

Työkyvyttömyyseläkkeitä alkoi suhteellisesti eniten molemmilla sukupuolilla seuraavissa ammattiryhmissä: maa- ja vesirakennusalan avustavat työntekijät, puutarhatyöntekijät ja lomittajat. Henkilövuosiltaan isoista ammateista eläkkeitä alkoi naisilla siivoojien lisäksi perus-, lähi- ja kodinhoitajilla, myyjillä ja maatalousyrittäjillä sekä miehillä ajoneuvonkuljettajilla ja -korjaajilla, sähkö- ja elektroniikka-asentajilla ja kirvesmiehillä.

Julkaisu
Tiina Pensola, Raija Gould ja Anu Polvinen: Ammatit ja työkyvyttömyyseläkkeet. Masennukseen, muihin mielenterveyden häiriöihin sekä tuki- ja liikuntaelinten sairauksiin perustuvat eläkkeet. Helsinki 2010, 136 s. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2010:1
Lue lisää>>

Lisätietoja
Masto-hankkeen pääsihteeri Teija Honkonen
puh. 09 160 74201
Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Tiina Pensola (Kuntoutussäätiö) puh. 045 657 8779
Erikoistutkija Raija Gould (Eläketurvakeskus)
puh. 010 751 2154


Sisältö päivitetty 06.04.2016

Jaa sivu!

WordPress PopUp Plugin
Simple Share Buttons